Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Fyrisån och Lv290, 31 oktober 2003: Miljöskyddande åtgärder i Fyrisån strax nedströms arbetena på arbetsbryggan. (Bild-ID: e4-0057)