Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Fyrisån och Lv290

Här finns bilder från motorvägens passage över Fyrisån samt från den gamla sträckningen av Lv290 intill.

Datum: 10 mars 2007, 8 juni 2005, 7 mars 2004, 31 oktober 2003, 9 maj 2003, 14 februari 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0673)
(Bild-ID: e4-0674)
(Bild-ID: e4-0675)

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Bullerplank i sluttningen ner mot Fyrisån på åns södra sida. (Bild-ID: e4-0188)
De nu färdiggjutna broarna över Fyrisån, sedda från den nya sträckningen av Lv290. (Bild-ID: e4-0189)
Full fart på arbetena på båda sidor om ån. På norra sidan kan den blivande motorvägen ses som ett grått streck över de gröna fälten. (Bild-ID: e4-0190)
Broarna över Fyrisån sedda från f.d. Lv290, ungefär samma position som bilden från 7 mars 2004. (Bild-ID: e4-0191)
Den gamla Lv290 har rivits upp och här på östra sidan om den nya motorvägen återställts till åkermark. (Bild-ID: e4-0192)
Fordonstrafik förbjuden på den återbildade åkermarken. Busshållplatsbänken till vänster verkar ha hamnat lite på kant i tillvaron när inga bussar längre kör här. (Bild-ID: e4-0193)
Gång- och cykelbana är det tydligen här, rakt ut på fältet... (Bild-ID: e4-0194)
En grävmaskin lägger ut stora jord- och stenmassor på platsen där Lv290 tidigare passerade motorvägsbygget. (Bild-ID: e4-0195)
Ett hus, mellan trafikplats Fullerö och Fyrisån, som har hamnat ganska nära den nya vägen. (Bild-ID: e4-0196)
Vy från f.d. Lv290 på östra sidan om bygget upp mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0197)
Dumprar i skytteltrafik kör jord- och stenmassor i närheten av Fyrisån. (Bild-ID: e4-0198)
Broarna över fyrisån sedda från f.d. Lv290 något närmare Storvreta än tidigare. (Bild-ID: e4-0199)
Gång- och cykelbanan mitt i bild och f.d. Lv290 till vänster, nu båda grusvägar. Vy söderut. (Bild-ID: e4-0200)
Den upprivna gång- och cykelbanan längs f.d. Lv290. Vy norrut. (Bild-ID: e4-0201)

7 mars 2004

Datumsida | Upp
Brobygge vid Fyrisån strax söder om Storvreta. (Bild-ID: e4-0060)

31 oktober 2003

Datumsida | Upp
Pålning i Fyrisån för den nya motorvägsbron över ån. (Bild-ID: e4-0055)
En tillfällig arbetsbrygga har byggts över ån från vilken pålningsarbetena utförs. (Bild-ID: e4-0056)
Miljöskyddande åtgärder i Fyrisån strax nedströms arbetena på arbetsbryggan. (Bild-ID: e4-0057)
En mera översiktlig bild av arbetena över ån. (Bild-ID: e4-0058)

9 maj 2003

Datumsida | Upp
Transport av schaktmassor vid väg 290 mellan Storvreta och Fullerö. Bilden är tagen söderut mot den blivande trafikplatsen Fullerö. (Bild-ID: e4-0018)

14 februari 2003

Datumsida | Upp
Byggaktivitet vid den nya vägens passage över Fyrisån ett par kilometer sydväst om Storvreta. Vy åt sydväst. (Bild-ID: e4-0013)
Fortfarande i Storvretatrakten, men nu vy norrut från det ställe den nya vägen korsar nuvarande LV290. (P.g.a. det soliga vädret kom även fotografen med på bilden, vilket även gäller nästa bild.) (Bild-ID: e4-0014)
Vy över Fyrisåns dalgång som föregående bild fast nu från en något sydligare position. (Bild-ID: e4-0015)