Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

14 februari 2003

Arbetena i och strax norr om Fullerö har nu kommit igång.

Platser: Ny Lv290 i Fullerö, Fyrisån och Lv290

Ny Lv290 i Fullerö

Platssida | Upp
Vy från cykelbanan vid nuvarande LV290 i Fullerö. Här kommer vägen senare att svänga av åt höger (i den upphuggna gatan i bild) för att ansluta till den nya motorvägen i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0016)

Fyrisån och Lv290

Platssida | Upp
Byggaktivitet vid den nya vägens passage över Fyrisån ett par kilometer sydväst om Storvreta. Vy åt sydväst. (Bild-ID: 55-0013)
Fortfarande i Storvretatrakten, men nu vy norrut från det ställe den nya vägen korsar nuvarande LV290. (P.g.a. det soliga vädret kom även fotografen med på bilden, vilket även gäller nästa bild.) (Bild-ID: 55-0014)
Vy över Fyrisåns dalgång som föregående bild fast nu från en något sydligare position. (Bild-ID: 55-0015)