Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Bildregister

Bildregistret är en fullständig lista över datum och plats för bilderna i fotodokumentationen. Klicka på ID-numret för att visa bilden i bildvisaren. Klicka på datumet för respektive bild för att komma till bilden där den förekommer på dess datumsida. Klicka på platsen för respektive bild för att komma till bilden där den förekommer på dess platssida.

Bild-ID Datum Plats
e4-0000 2002-08-24 Lv282, vägskäl mot Danmark
e4-0001 2002-09-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0002 2002-09-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0003 2002-09-21 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0004 2002-09-21 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0005 2003-02-08 Lv282, vägskäl mot Danmark
e4-0006 2003-02-08 Trafikplats Kumla
e4-0007 2003-02-08 Trafikplats Kumla
e4-0008 2003-02-08 Trafikplats Kumla
e4-0009 2003-02-08 Trafikplats Kumla
e4-0010 2003-02-08 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0011 2003-02-08 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0012 2003-02-08 Lennabanan
e4-0013 2003-02-14 Fyrisån och Lv290
e4-0014 2003-02-14 Fyrisån och Lv290
e4-0015 2003-02-14 Fyrisån och Lv290
e4-0016 2003-02-14 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0017 2003-03-29 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0018 2003-05-09 Fyrisån och Lv290
e4-0019 2003-05-09 Trafikplats Björklinge
e4-0020 2003-05-31 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0021 2003-06-07 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0022 2003-06-07 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0023 2003-06-07 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0024 2003-06-10 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0025 2003-06-10 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0026 2003-06-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0027 2003-09-13 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0028 2003-09-13 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0029 2003-09-13 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0030 2003-09-13 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0031 2003-09-13 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0032 2003-09-13 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0033 2003-09-13 Trafikplats Bärbyleden
e4-0034 2003-09-20 Trafikplats Bärbyleden
e4-0035 2003-09-20 Vägport vid Nyby
e4-0036 2003-09-20 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0037 2003-10-11 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0038 2003-10-11 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0039 2003-10-11 Vägport utanför Årsta
e4-0040 2003-10-11 Lennabanan
e4-0041 2003-10-11 Lennabanan
e4-0042 2003-10-11 Vägport utanför Slavsta
e4-0043 2003-10-11 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0044 2003-10-11 Trafikplats Kumla
e4-0045 2003-10-11 Trafikplats Säby
e4-0046 2003-10-11 Trafikplats Säby
e4-0047 2003-10-11 Trafikplats Kumla
e4-0048 2003-10-11 Trafikplats Kumla
e4-0049 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0050 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0051 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0052 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0053 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0054 2003-10-31 Trafikplats Fullerö
e4-0055 2003-10-31 Fyrisån och Lv290
e4-0056 2003-10-31 Fyrisån och Lv290
e4-0057 2003-10-31 Fyrisån och Lv290
e4-0058 2003-10-31 Fyrisån och Lv290
e4-0059 2004-02-14 Vägport utanför Årsta
e4-0060 2004-03-07 Fyrisån och Lv290
e4-0061 2004-04-03 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0062 2004-04-03 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0063 2004-04-03 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0064 2004-04-03 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0065 2004-04-03 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0066 2004-04-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0067 2004-04-17 Vägport vid Kumla
e4-0068 2004-04-17 Vägport vid Kumla
e4-0069 2004-04-17 Trafikplats Kumla
e4-0070 2004-04-17 Trafikplats Kumla
e4-0071 2004-04-17 Trafikplats Kumla
e4-0072 2004-05-21 Vägport vid Nyby
e4-0073 2004-05-21 Vägport vid Nyby
e4-0074 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0075 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0076 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0077 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0078 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0079 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0080 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0081 2004-05-21 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0082 2004-06-08 Trafikplats Björklinge
e4-0083 2004-06-08 Trafikplats Björklinge
e4-0084 2004-09-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0085 2004-09-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0086 2004-09-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0087 2004-09-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0088 2004-09-18 Trafikplats Bärbyleden
e4-0089 2004-09-18 Trafikplats Bärbyleden
e4-0090 2004-09-25 Trafikplats Kumla
e4-0091 2004-09-25 Trafikplats Kumla
e4-0092 2004-09-25 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0093 2004-09-25 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0094 2004-09-25 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0095 2004-09-25 Lennabanan
e4-0096 2004-09-25 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0097 2005-01-14 Lennabanan
e4-0098 2005-01-14 Lennabanan
e4-0099 2005-01-14 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0100 2005-01-14 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0101 2005-01-14 Vägport vid Kumla
e4-0102 2005-01-14 Vägport vid Kumla
e4-0103 2005-01-14 Vägport vid Kumla
e4-0104 2005-01-14 Vägport vid Kumla
e4-0105 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0106 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0107 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0108 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0109 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0110 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0111 2005-01-14 Trafikplats Kumla
e4-0112 2005-01-14 Trafikplats Säby
e4-0113 2005-01-14 Trafikplats Säby
e4-0114 2005-01-14 Trafikplats Säby
e4-0115 2005-01-14 Trafikplats Säby
e4-0116 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0117 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0118 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0119 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0120 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0121 2005-01-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0122 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0123 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0124 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0125 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0126 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0127 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0128 2005-01-23 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0129 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0130 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0131 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0132 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0133 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0134 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0135 2005-01-23 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0136 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0137 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0138 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0139 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0140 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0141 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0142 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0143 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0144 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0145 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0146 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0147 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0148 2005-02-12 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0149 2005-02-12 Ån Samnan
e4-0150 2005-02-12 Ån Samnan
e4-0151 2005-02-12 Ån Samnan
e4-0152 2005-02-12 Vägport vid Nyby
e4-0153 2005-02-12 Vägport vid Nyby
e4-0154 2005-02-12 Vägport vid Nyby
e4-0155 2005-02-12 Vägport vid Nyby
e4-0156 2005-04-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0157 2005-04-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0158 2005-04-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0159 2005-04-23 Trafikplats Bärbyleden
e4-0160 2005-05-06 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0161 2005-05-06 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0162 2005-05-06 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0163 2005-05-06 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0164 2005-05-06 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0165 2005-05-27 Trafikplats Bärbyleden
e4-0166 2005-05-27 Trafikplats Bärbyleden
e4-0167 2005-05-27 Trafikplats Bärbyleden
e4-0168 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0169 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0170 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0171 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0172 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0173 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0174 2005-06-08 Ny Lv290 i Fullerö
e4-0175 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0176 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0177 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0178 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0179 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0180 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0181 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0182 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0183 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0184 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0185 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0186 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0187 2005-06-08 Trafikplats Fullerö
e4-0188 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0189 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0190 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0191 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0192 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0193 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0194 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0195 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0196 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0197 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0198 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0199 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0200 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0201 2005-06-08 Fyrisån och Lv290
e4-0202 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0203 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0204 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0205 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0206 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0207 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0208 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0209 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0210 2005-06-08 Ny rondell vid Storvreta
e4-0211 2005-06-08 Hämringe
e4-0212 2005-06-08 Hämringe
e4-0213 2005-06-08 Hämringe
e4-0214 2005-06-08 Hämringe
e4-0215 2005-06-08 Hämringe
e4-0216 2005-06-08 Hämringe
e4-0217 2005-06-08 Hämringe
e4-0218 2005-06-08 Hämringe
e4-0219 2005-06-08 Bredåker
e4-0220 2005-06-08 Bredåker
e4-0221 2005-06-08 Bredåker
e4-0222 2005-06-08 Bredåker
e4-0223 2005-06-08 Bredåker
e4-0224 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0225 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0226 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0227 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0228 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0229 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0230 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0231 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0232 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0233 2005-06-08 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0234 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0235 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0236 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0237 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0238 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0239 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0240 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0241 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0242 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0243 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0244 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0245 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0246 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0247 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0248 2005-06-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0249 2005-08-17 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0250 2005-08-17 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0251 2005-08-17 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0252 2005-08-17 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0253 2005-08-17 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0254 2005-09-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0255 2005-09-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0256 2005-09-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0257 2005-09-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0258 2005-09-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0259 2005-09-17 Rondell på Lv288
e4-0260 2005-09-17 Rondell på Lv288
e4-0261 2005-09-17 Rondell på Lv288
e4-0262 2005-09-17 Rondell på Lv288
e4-0263 2005-09-17 Rondell på Lv288
e4-0264 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0265 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0266 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0267 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0268 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0269 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0270 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0271 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0272 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0273 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0274 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0275 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0276 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0277 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0278 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0279 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0280 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0281 2005-09-17 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0282 2005-10-15 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0283 2005-10-15 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0284 2005-10-15 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0285 2005-10-15 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0286 2005-10-15 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0287 2005-10-15 Lv282, vägskäl mot Danmark
e4-0288 2005-10-15 Lv282, vägskäl mot Danmark
e4-0289 2005-10-15 Lv282, vägskäl mot Danmark
e4-0290 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0291 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0292 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0293 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0294 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0295 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0296 2005-10-15 Trafikplats Kumla
e4-0297 2005-10-15 Vägport vid Kumla
e4-0298 2005-10-15 Vägport vid Kumla
e4-0299 2005-10-15 Vägport vid Kumla
e4-0300 2005-10-15 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0301 2005-10-15 Lennabanan
e4-0302 2005-10-15 Lennabanan
e4-0303 2005-10-15 Lennabanan
e4-0304 2005-10-15 Lennabanan
e4-0305 2005-10-15 Lennabanan
e4-0306 2005-10-15 Lennabanan
e4-0307 2005-10-15 Vägport utanför Årsta
e4-0308 2005-10-15 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0309 2006-04-19 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0310 2006-04-19 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0311 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0312 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0313 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0314 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0315 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0316 2006-04-19 Trafikplats Säby
e4-0317 2006-04-19 Trafikplats Kumla
e4-0318 2006-04-19 Trafikplats Kumla
e4-0319 2006-04-19 Trafikplats Kumla
e4-0320 2006-04-19 Trafikplats Kumla
e4-0321 2006-04-19 Vägport utanför Slavsta
e4-0322 2006-04-19 Vägport utanför Slavsta
e4-0323 2006-04-19 Lennabanan
e4-0324 2006-04-19 Lennabanan
e4-0325 2006-04-19 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0326 2006-04-19 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0327 2006-04-19 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0328 2006-04-19 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0329 2006-05-27 Trafikplats Bärbyleden
e4-0330 2006-05-27 Trafikplats Bärbyleden
e4-0331 2006-05-31 Lennabanan
e4-0332 2006-05-31 Lennabanan
e4-0333 2006-05-31 Vägport utanför Slavsta
e4-0334 2006-05-31 Vägport utanför Slavsta
e4-0335 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0336 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0337 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0338 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0339 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0340 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0341 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0342 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0343 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0344 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0345 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0346 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0347 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0348 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0349 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0350 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0351 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0352 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0353 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0354 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0355 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0356 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0357 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0358 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0359 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0360 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0361 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0362 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0363 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0364 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0365 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0366 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0367 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0368 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0369 2006-05-31 Trafikplats Kumla
e4-0370 2006-05-31 Vägport vid Kumla
e4-0371 2006-06-02 Lennabanan
e4-0372 2006-06-02 Lennabanan
e4-0373 2006-06-02 Lennabanan
e4-0374 2006-06-02 Lennabanan
e4-0375 2006-06-02 Lennabanan
e4-0376 2006-06-02 Lennabanan
e4-0377 2006-06-02 Lennabanan
e4-0378 2006-06-02 Lennabanan
e4-0379 2006-06-02 Lennabanan
e4-0380 2006-06-02 Lennabanan
e4-0381 2006-06-02 Lennabanan
e4-0382 2006-06-02 Lennabanan
e4-0383 2006-06-02 Lennabanan
e4-0384 2006-06-02 Lennabanan
e4-0385 2006-06-02 Lennabanan
e4-0386 2006-06-02 Lennabanan
e4-0387 2006-06-02 Lennabanan
e4-0388 2006-06-02 Lennabanan
e4-0389 2006-06-02 Lennabanan
e4-0390 2006-06-02 Lennabanan
e4-0391 2006-06-02 Lennabanan
e4-0392 2006-06-02 Lennabanan
e4-0393 2006-06-02 Lennabanan
e4-0394 2006-06-02 Lennabanan
e4-0395 2006-06-02 Lennabanan
e4-0396 2006-06-02 Lennabanan
e4-0397 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0398 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0399 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0400 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0401 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0402 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0403 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0404 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0405 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0406 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0407 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0408 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0409 2006-06-02 Vägport utanför Slavsta
e4-0410 2006-06-02 Lennabanan
e4-0411 2006-06-02 Lennabanan
e4-0412 2006-06-02 Lennabanan
e4-0413 2006-06-02 Lennabanan
e4-0414 2006-06-02 Rondell på Lv288
e4-0415 2006-06-02 Rondell på Lv288
e4-0416 2006-06-02 Rondell på Lv288
e4-0417 2006-06-02 Rondell på Lv288
e4-0418 2006-06-02 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0419 2006-06-02 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0420 2006-06-02 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0421 2006-06-02 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0422 2006-06-02 Trafikplats Bärbyleden
e4-0423 2006-06-02 Trafikplats Bärbyleden
e4-0424 2006-06-02 Trafikplats Bärbyleden
e4-0425 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0426 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0427 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0428 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0429 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0430 2006-07-31 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0431 2006-07-31 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0432 2006-07-31 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0433 2006-07-31 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0434 2006-07-31 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0435 2006-08-03 Trafikplats Björklinge
e4-0436 2006-08-03 Trafikplats Björklinge
e4-0437 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0438 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0439 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0440 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0441 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0442 2006-08-03 Örbyhusvägen vid Läby
e4-0443 2006-11-17 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0444 2006-11-17 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0445 2006-11-17 Gamla motorvägen vid Danmark
e4-0446 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0447 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0448 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0449 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0450 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0451 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0452 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0453 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0454 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0455 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0456 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0457 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0458 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0459 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0460 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0461 2006-11-17 Trafikplats Säby
e4-0462 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0463 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0464 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0465 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0466 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0467 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0468 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0469 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0470 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0471 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0472 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0473 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0474 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0475 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0476 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0477 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0478 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0479 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0480 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0481 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0482 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0483 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0484 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0485 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0486 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0487 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0488 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0489 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0490 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0491 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0492 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0493 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0494 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0495 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0496 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0497 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0498 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0499 2006-11-17 Trafikplats Kumla
e4-0500 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0501 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0502 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0503 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0504 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0505 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0506 2006-11-17 Vägport vid Kumla
e4-0507 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0508 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0509 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0510 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0511 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0512 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0513 2006-11-17 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0514 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0515 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0516 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0517 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0518 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0519 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0520 2006-11-17 Vägport utanför Slavsta
e4-0521 2006-11-17 Lennabanan
e4-0522 2006-11-17 Lennabanan
e4-0523 2006-11-17 Lennabanan
e4-0524 2006-11-17 Lennabanan
e4-0525 2006-11-17 Lennabanan
e4-0526 2006-11-17 Lennabanan
e4-0527 2006-11-17 Lennabanan
e4-0528 2006-11-17 Lennabanan
e4-0529 2006-11-17 Lennabanan
e4-0530 2006-11-17 Lennabanan
e4-0531 2006-11-17 Lennabanan
e4-0532 2006-11-17 Lennabanan
e4-0533 2006-11-17 Lennabanan
e4-0534 2006-11-17 Lennabanan
e4-0535 2006-11-17 Lennabanan
e4-0536 2006-11-17 Lennabanan
e4-0537 2006-11-17 Lennabanan
e4-0538 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0539 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0540 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0541 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0542 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0543 2006-11-17 Vägport utanför Årsta
e4-0544 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0545 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0546 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0547 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0548 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0549 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0550 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0551 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0552 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0553 2006-11-17 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0554 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0555 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0556 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0557 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0558 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0559 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0560 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0561 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0562 2006-11-17 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0563 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0564 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0565 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0566 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0567 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0568 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0569 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0570 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0571 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0572 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0573 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0574 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0575 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0576 2006-11-17 Trafikplats Bärbyleden
e4-0577 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0578 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0579 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0580 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0581 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0582 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0583 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0584 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0585 2006-11-18 Ån Samnan
e4-0586 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0587 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0588 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0589 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0590 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0591 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0592 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0593 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0594 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0595 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0596 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0597 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0598 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0599 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0600 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0601 2006-11-18 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0602 2006-11-18 Bredåker
e4-0603 2006-11-18 Bredåker
e4-0604 2006-11-18 Bredåker
e4-0605 2006-11-18 Bredåker
e4-0606 2006-11-18 Hämringe
e4-0607 2006-11-18 Hämringe
e4-0608 2006-11-18 Hämringe
e4-0609 2006-11-18 Hämringe
e4-0610 2006-11-18 Hämringe
e4-0611 2006-11-18 Hämringe
e4-0612 2006-11-18 Hämringe
e4-0613 2006-11-18 Hämringe
e4-0614 2006-11-18 Hämringe
e4-0615 2006-11-18 Hämringe
e4-0616 2006-11-18 Hämringe
e4-0617 2006-11-18 Hämringe
e4-0618 2006-11-18 Hämringe
e4-0619 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0620 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0621 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0622 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0623 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0624 2006-11-18 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0625 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0626 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0627 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0628 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0629 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0630 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0631 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0632 2006-11-18 Trafikplats Björklinge
e4-0633 2006-11-18 Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge
e4-0634 2006-11-18 Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge
e4-0635 2006-11-18 Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge
e4-0636 2006-11-18 Vägport vid Nyby
e4-0637 2006-11-18 Vägport vid Nyby
e4-0638 2006-11-18 Vägport vid Nyby
e4-0639 2007-03-09 Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge
e4-0640 2007-03-09 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0641 2007-03-09 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0642 2007-03-09 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0643 2007-03-09 Lennabanan
e4-0644 2007-03-09 Lennabanan
e4-0645 2007-03-09 Lennabanan
e4-0646 2007-03-09 Vägport utanför Slavsta
e4-0647 2007-03-09 Vägport utanför Slavsta
e4-0648 2007-03-09 Vägport utanför Slavsta
e4-0649 2007-03-09 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0650 2007-03-09 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0651 2007-03-09 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0652 2007-03-09 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0653 2007-03-09 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0654 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0655 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0656 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0657 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0658 2007-03-10 Vägport vid Nyby
e4-0659 2007-03-10 Ån Samnan
e4-0660 2007-03-10 Ån Samnan
e4-0661 2007-03-10 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0662 2007-03-10 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0663 2007-03-10 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0664 2007-03-10 Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen
e4-0665 2007-03-10 Bredåker
e4-0666 2007-03-10 Hämringe
e4-0667 2007-03-10 Hämringe
e4-0668 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0669 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0670 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0671 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0672 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0673 2007-03-10 Fyrisån och Lv290
e4-0674 2007-03-10 Fyrisån och Lv290
e4-0675 2007-03-10 Fyrisån och Lv290
e4-0676 2007-03-10 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0677 2007-03-10 Väg 695 Storvreta-Ärentuna
e4-0678 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0679 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0680 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0681 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0682 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0683 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0684 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0685 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0686 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0687 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0688 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0689 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0690 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0691 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0692 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0693 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0694 2007-03-10 Trafikplats Björklinge
e4-0695 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0696 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0697 2007-03-10 Väg 699 Storvreta-Fjuckby
e4-0698 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0699 2007-03-10 Trafikplats Fullerö
e4-0700 2007-03-10 Hämringe
e4-0701 2007-03-10 Hämringe
e4-0702 2007-03-10 Bredåker
e4-0703 2007-03-10 Ån Samnan
e4-0704 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0705 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0706 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0707 2007-03-10 Rondell på Lv288
e4-0708 2007-03-10 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0709 2007-03-10 Lennabanan
e4-0710 2007-03-10 Vägport utanför Slavsta
e4-0711 2007-03-10 Vägport vid Kumla
e4-0712 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0713 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0714 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0715 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0716 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0717 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0718 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0719 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0720 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0721 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0722 2007-03-10 Trafikplats Säby
e4-0723 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0724 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0725 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0726 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0727 2007-03-10 Trafikplats Kumla
e4-0728 2007-03-10 Vägport vid Kumla
e4-0729 2007-03-10 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0730 2007-03-10 Väg 652 Årsta-Danmark
e4-0731 2007-03-10 Vägport utanför Slavsta
e4-0732 2007-03-10 Lennabanan
e4-0733 2007-03-10 Lennabanan
e4-0734 2007-03-10 Lennabanan
e4-0735 2007-03-10 Vägport utanför Årsta
e4-0736 2007-03-10 Vägport utanför Årsta
e4-0737 2007-03-10 Vägport utanför Årsta
e4-0738 2007-03-10 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0739 2007-03-10 Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka
e4-0740 2007-03-10 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0741 2007-03-10 Lv288 vid Vaksala kyrka
e4-0742 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0743 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0744 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0745 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0746 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden
e4-0747 2007-03-10 Trafikplats Bärbyleden