Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Hösten 2002 startade ett av Sveriges genom tiderna största motorvägsbygge. Ny motorväg byggs mellan Danmark strax söder om Uppsala till Mehedeby vid Dalälven 2,5 mil söder om Gävle. Den nya motorvägens totala längd är hela 78 km, och hela vägen byggs samtidigt utan etappindelningar. Byggtiden är ca. 5 år och vägen invigdes i oktober 2007. Den sydligaste delen av vägen upp till Björklinge öppnades dock för trafik redan i december 2006.

Det finns olika sätt att titta på bilderna på denna hemsida. Enklast är att välja antingen "Platser" eller "Datum" i menyn till vänster. Väljer man "Platser" kommer man till en sida med en förteckning över de platser som har dokumenterats. Dessa leder i sin tur till olika platssidor, på vilka man kan se hur bygget på en specifik plats har framskridit över tiden. Motsvarande gäller för "Datum", där datumsidorna visar hur bygget på olika platser såg ut ett visst datum.

Både datum- pch platssidorna innehåller miniatyrbilder. Klicka på dessa för att visa bilden i bildvisaren. Bilderna finns i två storlekar växla storlek på bilden genom att klicka på den i bildvisaren. Bildvisaren kan också användas för att bläddra igenom bilderna, sorterade efter plats eller datum.

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 10 mars 2007: (Bild-ID: e4-0663)