Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Datum

Datumlistan är en lista med länkar till olika datumsidor, d.v.s. sidor på vilka man kan se vad som hände på olika platser ett specifikt datum. Här finns för varje datum en kort beskrivning av vad som är dokumenterat denna dag. Klicka på datumet eller bilden för att komma till respektive datumsida. Vill man mer specifikt se bilder från en speciell plats finns också snabblänkar till platserna den aktuella dagen.

10 mars 2007

10 mars 2007

Platser: Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Rondell på Lv288, Trafikplats Bärbyleden, Vägport vid Nyby, Ån Samnan, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Bredåker, Hämringe, Trafikplats Fullerö, Fyrisån och Lv290, Väg 695 Storvreta-Ärentuna, Väg 699 Storvreta-Fjuckby, Trafikplats Björklinge

9 mars 2007

9 mars 2007

Platser: Väg 652 Årsta-Danmark, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge

18 november 2006

18 november 2006

Dokumentation av den nu näst intill färdiga vägen mellan Bärbyleden och Björklinge.

Platser: Vägport vid Nyby, Ån Samnan, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Bredåker, Hämringe, Väg 699 Storvreta-Fjuckby, Trafikplats Björklinge, Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge

17 november 2006

17 november 2006

Detaljerad dokumentation av den nu näst intill färdiga vägen mellan Danmark och Bärbyleden.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark, Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

3 augusti 2006

3 augusti 2006

Ett besök vid byggena vid Björklinge och Läby en solig sommareftermiddag.

Platser: Trafikplats Björklinge, Örbyhusvägen vid Läby

31 juli 2006

31 juli 2006

Betongläggningsarbetena är nu i stort sett färdiga även norr om Uppsala.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Väg 695 Storvreta-Ärentuna

2 juni 2006

2 juni 2006

Betongbeläggningsarbetena har nu avancerat norrut och befinner sig denna eftermiddag utanför Årsta. Vid Slavsta befinner sig arbetslaget som sågar upp betongen och sopar den. Dessutom dokumenteras arbetena med ny cirkulationsplats på Lv288 där vägen från trafikplats Bärbyleden skall anslutas.

Platser: Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Lv288 vid Vaksala kyrka, Rondell på Lv288, Trafikplats Bärbyleden

31 maj 2006

31 maj 2006

Målet för dagen vara att dokumentera läggningen av betongbeläggningen som nu pågår. Läggaren återfanns strax norr om trafikplats Kumla, nu på väg norrut efter att ha gått från trafikplats Bärbyleden söderut i norrgående körbana och sedan vänt norrut i södergående körfält vid trafikplats Säby.

Platser: Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan

27 maj 2006

27 maj 2006

En tur i Uppsalas ytterkanter gjorde att den tillfälliga betongtillverkningsanläggningen hamnade på bild denna dag, trots att det i övrigt inte blev någon dokumentation av motorvägsbygget.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

19 april 2006

19 april 2006

Efter en lång vinter utan dokumentation av vägbygget var det så dags för en dokumentationsrunda på den sydligaste delen av bygget. Det har dock inte hänt något stort under vintern; det mesta är förberett för den kommande stora händelsen, nämligen läggingen av den nya vägens betongbeläggning.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark, Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Lv288 vid Vaksala kyrka

15 oktober 2005

15 oktober 2005

Denna soliga men väldigt blåsiga dag dokumenterades motorvägsbygget från trafikplats Kumla i söder till Norrhällbyvägen i norr. På denna sträckning har ett flertal broar tagits i bruk och den nya vägen börjar anta sin slutliga utformning.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark, Lv282, vägskäl mot Danmark, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

17 september 2005

17 september 2005

Byggena omedelbart nordost om Uppsala fortskrider. Båda körbanorna har nu belagts med grov asfalt, som skall ligga till grund för den slutliga betongbeläggningen.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka, Rondell på Lv288, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

17 augusti 2005

17 augusti 2005

På genomresa dokumenterades brobyggena strax öster om Läby längs vägen mot Vendel. Ännu har dessa byggen inte kommit så långt.

Platser: Örbyhusvägen vid Läby

18 juni 2005

18 juni 2005

Trafiken på järnvägen Uppsala-Gävle var denna helg avstängd, och under uppehållet lades järnvägen tillbaka i sin ursprungliga sträckning, nu över den nya bron över motorvägen.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

8 juni 2005

8 juni 2005

Dokumentation av de arbeten som pågår på sträckan från Gamla Uppsala till Storvreta. Bron för Vittulsbergsvägen har nu gjutits och på bron för järnvägen pågår spårarbeten. Vid hämringe pågår bland annat broarbeten. På sträckan mellan Fullerö och Storvreta är det mesta utanför själva motorvägsområdet är färdigbyggt. I väglinjen pågår schaktning vid den gamla sträckningen av väg 290.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Bredåker, Hämringe, Ny Lv290 i Fullerö, Trafikplats Fullerö, Fyrisån och Lv290, Ny rondell vid Storvreta

27 maj 2005

27 maj 2005

Byggarbetena i trafikplats Bärbyleden fortskrider med vägunderbyggnader av grovt krossgrus.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

6 maj 2005

6 maj 2005

Arbeten med att förlänga vägporten vid Danmarks skola pågår, och trafiken på gamla motorvägen får samsas på en vägbana. Vägporten förlängs för att få plats med avfartsramp för trafikplats Säby.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark

23 april 2005

23 april 2005

Tre av totalt fyra broar i trafikplats Bärbyleden har nu gjutits, och trafikplatsen börjar ta form.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

12 februari 2005

12 februari 2005

Vägporten utanför Nyby, passagen över ån Samnan samt järnvägsbron för Ostkustbanan börjar nu bli färdiga. Vägen har också börjat beläggas med ett första lager asfalt, som skall ligga till grund för den slutliga betongbeläggningen. Vidare har bron för Vittulsbergsvägen börjat byggas.

Platser: Vägport vid Nyby, Ån Samnan, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

23 januari 2005

23 januari 2005

Bilder från byggena vid Norrhällbyvägen, Östhammarsvägen samt trafikplats Bärbyleden en ljussvag vinterdag.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

14 januari 2005

14 januari 2005

Dokumentation av byggena från trafikplats Säby norrut till Lennabanan, där de stora brobyggena nu börjar bli färdiga, undantaget bron för museijärnvägen.

Platser: Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan

25 september 2004

25 september 2004

Cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla börjar ta form. Dessutom bilder från vägen Årsta-Danmark och Lennabanan.

Platser: Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

18 september 2004

18 september 2004

Under geologins dag ordnades en busstur till arbetena strax norr om Uppsala, bl.a. till järnvägsbrobygget vid Ostkustbanan och till trafikplats Bärbyleden.

Platser: Trafikplats Bärbyleden, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

8 juni 2004

8 juni 2004

Gjutning av en av broarna i trafikplats Björklinge utfördes denna sommareftermiddag.

Platser: Trafikplats Björklinge

21 maj 2004

21 maj 2004

Denna helg var tågtrafiken Uppsala-Gävle avstängd och förbigångsspåret för Ostkustbanan förbi det kommande brobygget för motorvägsbron kopplas in.

Platser: Vägport vid Nyby, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

17 april 2004

17 april 2004

Arbetena vid Kumla, dels i trafikplatsen och dels med vägporten strax norr om denna, pågår för fullt.

Platser: Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

3 april 2004

3 april 2004

Schaktarbeten pågår utanför Gamla Uppsala vid Ostkustbanan. Dessutom pågår brobygge vid Vaksala.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

7 mars 2004

7 mars 2004

Byggarbeten vid passagen av Fyrisån utanför Storvreta.

Platser: Fyrisån och Lv290

14 februari 2004

14 februari 2004

Vägporten för cykelvägen mot Skölsta börjar ta form.

Platser: Vägport utanför Årsta

31 oktober 2003

31 oktober 2003

Besök på byggarbetsplatserna vid trafikplats Fullerö och passagen av Fyrisån denna mycket regniga oktoberdag.

Platser: Trafikplats Fullerö, Fyrisån och Lv290

11 oktober 2003

11 oktober 2003

Byggarbeten pågår utanför Uppsala, här bilder från sträckan mellan Danmark och Vaksala. Bland annnat pågår brobyggen i trafikplatserna Säby och Kumla.

Platser: Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

20 september 2003

20 september 2003

Bilder från de schaktningsarbeten som pågår omedelbart nordost om Uppsala.

Platser: Trafikplats Bärbyleden, Vägport vid Nyby, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

13 september 2003

13 september 2003

Schaktningsarbeten pågår i väglinjen omedelbart öster om Uppsala.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

10 juni 2003

10 juni 2003

Dokumentation av pågående byggen öster om Uppsala.

Platser: Väg 652 Årsta-Danmark, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

7 juni 2003

7 juni 2003

Några bilder från en tur norrut till byggena väster om Storvreta.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Väg 695 Storvreta-Ärentuna

31 maj 2003

31 maj 2003

Arbeten vid Vaksala kyrka på Lv288, Östhammarsvägen.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka

9 maj 2003

9 maj 2003

Några bilder från passagen av Lv290 samt trafikplats Björklinge.

Platser: Fyrisån och Lv290, Trafikplats Björklinge

29 mars 2003

29 mars 2003

Arbeten vid Danmarks skola har nu kommit igång.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark

14 februari 2003

14 februari 2003

Arbetena i och strax norr om Fullerö har nu kommit igång.

Platser: Ny Lv290 i Fullerö, Fyrisån och Lv290

8 februari 2003

8 februari 2003

Dokumentation av byggena som nu har kommit igång sydost om Uppsala.

Platser: Lv282, vägskäl mot Danmark, Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan

21 september 2002

21 september 2002

Några bilder från blivande byggområden utanför Vaksala och Gamla Uppsala.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

24 augusti 2002

24 augusti 2002

En första rundtur i området med en vy från slätten norr om Danmark.

Platser: Lv282, vägskäl mot Danmark