Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

11 oktober 2003

Byggarbeten pågår utanför Uppsala, här bilder från sträckan mellan Danmark och Vaksala. Bland annnat pågår brobyggen i trafikplatserna Säby och Kumla.

Platser: Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan, Vägport utanför Årsta, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Trafikplats Säby

Platssida | Upp
Projektets sydligaste bro byggs utanför Danmark. Den kommer att användas av trafik från Stockholm som skall lämna E4:an och köra in i Uppsala. (Bild-ID: 55-0045)
Vy norrut från samma plats som föregående bild. Byggena vid trafikplats Kumla kan skymtas längre bort längs vägen. (Bild-ID: 55-0046)

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Den södra bron i rondellen i blivande trafikplats Kumla byggs. (Bild-ID: 55-0044)
Bron i trafikplats Kumla igen, fast nu från motsatt håll jämfört med ovan. (Bild-ID: 55-0047)
Grop bredvid bron i föregående bild. Här nere skall motorvägen passera. Väg 282 har en tillfällig förbifartsväg som går bakom betongblocken på andra sidan gropen. (Bild-ID: 55-0048)

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Motorvägsbygget på fältet utanför Norrby i riktning söderut mot Kumla och Danmark. (Bild-ID: 55-0043)

Vägport utanför Slavsta

Platssida | Upp
Färdiggjutna vägportar vid Stångby utanför Slavsta. (Bild-ID: 55-0042)

Lennabanan

Platssida | Upp
Arbeten i närheten av museijärnvägen Lennabanan. (Bild-ID: 55-0040)
Vy in mot Uppsala och Slavsta. Den nya vägen skall passera hitom jordvallen. Lännabanans korsning med Björnbärsgatan i slutet av Fålhagsleden kan skymtas till höger i bild. (Bild-ID: 55-0041)

Vägport utanför Årsta

Platssida | Upp
En mindre väg från Årsta ut mot Skölsta läggs ner under motorvägen. (Bild-ID: 55-0039)

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Norrhällbyvägen schaktas ner för att passera under motorvägen. Bild in mot Uppsala (Vaksala kyrka till höger i bild, domkyrkan kan skymtas mitt i bild). Till vänster ser man också bullervallarna mot bostadsområdet närmast motorvägen. (Bild-ID: 55-0037)
Vägbygget och hagmarker i utkanten av Årsta, en bit söder om platsen för föregående bild. Vaksala kyrka kan skymtas mitt i bild. (Bild-ID: 55-0038)