Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Platser

Platslistan är en lista med länkar till olika platssidor, d.v.s. sidor på vilka man kan se hur det ser ut på en specifik plats under byggets gång. Här finns för varje plats en kort beskrivning av vad som byggs på platsen och vad som sorteras in under denna plats i dokumentationen. Klicka på platsen eller bilden för att komma till respektive platssida. Vill man mer specifikt se bilder från ett speciellt datum finns också snabblänkar till de datum då bilder tagits på den aktuella platsen.

Gamla motorvägen vid Danmark

Gamla motorvägen vid Danmark

Den sydligaste fotoplatsen, här gör avfartsrampen till trafikplats Säby att en vägport breddas. Dessutom ordnas bullerskydd mot skolan i Danmark.

Datum: 17 november 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 6 maj 2005, 29 mars 2003

Trafikplats Säby

Trafikplats Säby

Trafikplats Säby utgör den södra anslutningspunkten av den nya motorvägen till den gamla. Trafikplatsen blir en s.k. halv trafikplats med söderifrån in till Uppsala respektive från Uppsala och söderut.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 19 april 2006, 14 januari 2005, 11 oktober 2003

Lv282, vägskäl mot Danmark

Lv282, vägskäl mot Danmark

Den första fotoplatsen i dokumentationen, en bit ifrån bygget. Denna ger en översikt över förändringarna i landskapet vid Kumla.

Datum: 15 oktober 2005, 8 februari 2003, 24 augusti 2002

Trafikplats Kumla

Trafikplats Kumla

Trafikplats Kumla är den sydligaste fullständiga trafikplatsen i byggprojektet. Den ligger längs väg 282 mot Almunge, och består av en cirkulationsplats på två broar över motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 17 april 2004, 11 oktober 2003, 8 februari 2003

Vägport vid Kumla

Vägport vid Kumla

Denna vägport ligger omedelbart norr om trafikplats Kumla längs gamla Almungevägen.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 31 maj 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 17 april 2004

Väg 652 Årsta-Danmark

Väg 652 Årsta-Danmark

Vägen mellan Årsta (Slavsta) och Danmark förläggs i vägport under den nya motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 11 oktober 2003, 10 juni 2003, 8 februari 2003

Vägport utanför Slavsta

Vägport utanför Slavsta

För den enskilda vägen mellan Slavsta och Stångby byggs vägportar för vägen under motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 11 oktober 2003

Lennabanan

Lennabanan

Museijärnvägen Uppsala-Lenna Järnväg passerar motorvägen vid gården Enbacken utanför Årsta. Motorvägen schaktas ner kraftigt och järnvägen höjs något. Bron blir speciell med två överliggande stålbågsformationer.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 11 oktober 2003, 8 februari 2003

Vägport utanför Årsta

Vägport utanför Årsta

Denna vägport byggs för cykelvägen mellan Årsta och Skölsta.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 15 oktober 2005, 14 februari 2004, 11 oktober 2003

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Vägen mot Norrhällby omedelbart öster om Vaksala kyrka förläggs i vägport under den nya motorvägen med en djup skärning på båda sidor.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 15 oktober 2005, 23 januari 2005, 25 september 2004, 17 april 2004, 11 oktober 2003, 13 september 2003, 10 juni 2003, 21 september 2002

Lv288 vid Vaksala kyrka

Lv288 vid Vaksala kyrka

Vägen mot Östhammar vid Vaksala kyrka byggs på bro över den nya motorvägen. Ingen trafikplats byggs här, trafik från/till Östhammarsvägen skall gå via trafikplats Bärbyleden.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 19 april 2006, 17 september 2005, 23 januari 2005, 3 april 2004, 13 september 2003, 31 maj 2003

Rondell på Lv288

Rondell på Lv288

En cirkulationsplats byggs på Lv288 för att ansluta vägen till trafikplats Bärbyleden, den väg som trafik mellan den nya motorvägen och Östhammarsvägen skall använda.

Datum: 10 mars 2007, 2 juni 2006, 17 september 2005

Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden är den ena av två stora trafikplatser utanför Uppsala. Här ansluts den nya Bärbyleden som byggs genom Uppsalas norra stadsdelar västerut till trafikplats Röbo på nuvarande E4. Dessutom ansluts också Östhammarsvägen, Lv288, till denna trafikplats.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 27 maj 2006, 27 maj 2005, 23 april 2005, 23 januari 2005, 18 september 2004, 20 september 2003, 13 september 2003, 10 juni 2003

Vägport vid Nyby

Vägport vid Nyby

Vägporten nordost om Nyby byggs för rekreationscykelvägen ut mot Vittulsberg.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 12 februari 2005, 21 maj 2004, 20 september 2003

Ån Samnan

Ån Samnan

Samnan avvattnar det öppna åkerlandskapet nordost om Uppsala och rinner senare samman med Fyrisån.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 12 februari 2005

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Vid passagen av vägen mellan Gamla Uppsala och Vittulsberg och järnvägen Ostkustbanan schaktas motorvägen ner kraftigt och både väg och järnväg byggs på bro över motorvägen. Under bygget av järnvägsbron förläggs järnvägstrafiken på ett tillfälligt spår väster om ordinarie järnvägssträckning.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 18 november 2006, 31 juli 2006, 17 september 2005, 18 juni 2005, 8 juni 2005, 12 februari 2005, 18 september 2004, 21 maj 2004, 3 april 2004, 20 september 2003, 7 juni 2003, 21 september 2002

Bredåker

Bredåker

Vid bredåker ligger ett stort ställverk och många kraftledningar skall passas in med motorvägen. Här finns också vägverkets projektkontor.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 8 juni 2005

Hämringe

Hämringe

Byn Hämringe påverkas kraftigt av motorvägsbygget, då den nya vägen skär rakt igenom byn och delar den i två delar. En ny bro över motorvägen byggs strax norr om byn.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 8 juni 2005

Ny Lv290 i Fullerö

Ny Lv290 i Fullerö

Väg 290 läggs i ny sträckning från Fullerö till Storvretavägskälet för att ansluta till motorvägen i nya trafikplats Fullerö. Här finns bilder från den södra omläggningspunkten i Fullerö.

Datum: 8 juni 2005, 14 februari 2003

Trafikplats Fullerö

Trafikplats Fullerö

Trafikplats Fullerö ansluter Lv290 och Storvreta till den nya motorvägen strax norr om Fullerö.

Datum: 10 mars 2007, 8 juni 2005, 31 oktober 2003

Fyrisån och Lv290

Fyrisån och Lv290

Här finns bilder från motorvägens passage över Fyrisån samt från den gamla sträckningen av Lv290 intill.

Datum: 10 mars 2007, 8 juni 2005, 7 mars 2004, 31 oktober 2003, 9 maj 2003, 14 februari 2003

Ny rondell vid Storvreta

Ny rondell vid Storvreta

Vid södra vägskälet mot Storvreta på väg 290 byggs en cirkulationsplats där också den nya sträckningen av Lv290 från Fullerö ansluts till den gamla sträckningen.

Datum: 8 juni 2005

Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Väg 695 är en liten landsväg mellan Storvreta och Ärentuna och motorvägen passerar denna i norra delen av det öppna jordbrukslandskapet väster om Storvreta.

Datum: 10 mars 2007, 31 juli 2006, 7 juni 2003

Väg 699 Storvreta-Fjuckby

Väg 699 Storvreta-Fjuckby

Väg 699 är en liten landsväg mellan Storvreta och Fjuckby och den passerar motorvägen vid Kyrsta.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006

Trafikplats Björklinge

Trafikplats Björklinge

Trafikplats Björklinge är anslutning för trafik till/från framförallt Björklinge, men även delvis till och från Vattholma.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 3 augusti 2006, 8 juni 2004, 9 maj 2003

Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge

Väg 700 Björklinge-Trafikplats Björklinge

Upprustad anslutningsväg mellan trafikplats Björklinge och den gamla E4-sträckningen strax söder om Björklinge. Här gick mellan december 2006 och oktober 2007 en stor del av E4-trafiken då motorvägen öppnade i förtid på den sydligaste delen.

Datum: 9 mars 2007, 18 november 2006

Örbyhusvägen vid Läby

Örbyhusvägen vid Läby

Vid Läby byggs ingen trafikplats, men vägen mot Vendel och Örbyhus byggs på bro över motorvägen.

Datum: 3 augusti 2006, 17 augusti 2005