Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Lv282, vägskäl mot Danmark

Den första fotoplatsen i dokumentationen, en bit ifrån bygget. Denna ger en översikt över förändringarna i landskapet vid Kumla.

Datum: 15 oktober 2005, 8 februari 2003, 24 augusti 2002

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Översiktsbild från den gamla utsiktspunkten vid Danmarksvägskälet på Lv282. (Bild-ID: e4-0287)
Detaljvy mot Kumla, trafikplatsen ligger bakom skogen till vänster. (Bild-ID: e4-0288)
Detaljvy norrut. Här syns den nya motorvägens mjuka sväng över slätten. (Bild-ID: e4-0289)

8 februari 2003

Datumsida | Upp
Almungevägen, vägskälet mot Danmark. Förutom de grävarbeten som syns nära i bild kan man nu också se den nya motorvägens sträckning i form av en jordvall borta vid horisonten. (Bild-ID: e4-0005)

24 augusti 2002

Datumsida | Upp
Vy norrut från vägskälet mot Danmark vid Almungevägen (LV282). Bygget har ännu inte startat men vägen kommer senare att byggas i bortre vänstra delen av det stora fältet (hitom de röda byggnaderna och bakom busskurens tak) (Bild-ID: e4-0000)