Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

8 februari 2003

Dokumentation av byggena som nu har kommit igång sydost om Uppsala.

Platser: Lv282, vägskäl mot Danmark, Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan

Lv282, vägskäl mot Danmark

Platssida | Upp
Almungevägen, vägskälet mot Danmark. Förutom de grävarbeten som syns nära i bild kan man nu också se den nya motorvägens sträckning i form av en jordvall borta vid horisonten. (Bild-ID: 55-0005)

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Vy söderut från det blivande trafikplats Kumla utefter Lv282. (Bild-ID: 55-0006)
Från samma plats som föregående bild, men nu åt nordväst mot Kumla. Lv282 syns också. (Bild-ID: 55-0007)
Återigen från samma plats, men nu istället norrut. (Bild-ID: 55-0008)
Något förflyttad position inom byggplatsen för trafikplats Kumla och nu vy österut. (Bild-ID: 55-0009)

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Mellan jordvallarna. Vy norrut i den nya vägens sträckning vid passagen av vägen mellan Slavsta och Danmark. (Bild-ID: 55-0010)
Vy över vägbygget på fältet sydost om Slavsta. (Bild-ID: 55-0011)

Lennabanan

Platssida | Upp
Lennabanan ut från Uppsala vid Fålhagsledens slut. Inga grävarbeten har startat intill järnvägen ännu. (Bild-ID: 55-0012)