Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Väg 652 Årsta-Danmark

Vägen mellan Årsta (Slavsta) och Danmark förläggs i vägport under den nya motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 25 september 2004, 11 oktober 2003, 10 juni 2003, 8 februari 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0729)
(Bild-ID: e4-0730)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0649)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0507)
(Bild-ID: e4-0508)
(Bild-ID: e4-0509)
(Bild-ID: e4-0510)
(Bild-ID: e4-0511)
(Bild-ID: e4-0512)
(Bild-ID: e4-0513)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vägporten för vägen Årsta-Danmark är färdig och vägen under har tagits i bruk. Vy norrut. (Bild-ID: e4-0300)

14 januari 2005

Datumsida | Upp
Vägporten för väg 652 är nu färdiggjuten, men trafiken går fortfarande förbi arbetsplatsen på tillfällig väg. (Bild-ID: e4-0099)
Många maskiner används under bygget. Denna står på de massor som skapar överlast i vägområdet för att leran under skall sätta sig snabbare. (Bild-ID: e4-0100)

25 september 2004

Datumsida | Upp
Den sydöstra nedfarten till vägporten för väg 652 under den nya motorvägen. (Bild-ID: e4-0092)
Den nordvästra nerfarten till vägporten under motorvägen. (Bild-ID: e4-0093)
Vägporten är ännu inte gjuten. Här blir det en vägport för att komma under motorvägen, inte en för varje körriktning på motorvägen. (Bild-ID: e4-0094)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Motorvägsbygget på fältet utanför Norrby i riktning söderut mot Kumla och Danmark. (Bild-ID: e4-0043)

10 juni 2003

Datumsida | Upp
Vy över vägbygget på fältet sydost om Slavsta. (Bild-ID: e4-0024)

8 februari 2003

Datumsida | Upp
Mellan jordvallarna. Vy norrut i den nya vägens sträckning vid passagen av vägen mellan Slavsta och Danmark. (Bild-ID: e4-0010)
Vy över vägbygget på fältet sydost om Slavsta. (Bild-ID: e4-0011)