Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

10 juni 2003

Dokumentation av pågående byggen öster om Uppsala.

Platser: Väg 652 Årsta-Danmark, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Vy över vägbygget på fältet sydost om Slavsta. (Bild-ID: 55-0024)

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy från vägen mot Norrhällby vid Vaksala kyrka. Nu syns vägbygget i form av schaktmassor. Dessutom har trädet t.v. i en föregående bild tagits bort. (Bild-ID: 55-0025)

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Ledningsarbeten vid Österleden och i närheten av platsen för trafikplats Bärbyleden. Alla ledningar utom den vars ledare försvinner i bildens övre högra hörn har nu flyttats eller grävts ner. (Bild-ID: 55-0026)