Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden är den ena av två stora trafikplatser utanför Uppsala. Här ansluts den nya Bärbyleden som byggs genom Uppsalas norra stadsdelar västerut till trafikplats Röbo på nuvarande E4. Dessutom ansluts också Östhammarsvägen, Lv288, till denna trafikplats.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 27 maj 2006, 27 maj 2005, 23 april 2005, 23 januari 2005, 18 september 2004, 20 september 2003, 13 september 2003, 10 juni 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0654)
(Bild-ID: e4-0655)
(Bild-ID: e4-0656)
(Bild-ID: e4-0657)
(Bild-ID: e4-0704)
(Bild-ID: e4-0705)
(Bild-ID: e4-0706)
(Bild-ID: e4-0742)
(Bild-ID: e4-0743)
(Bild-ID: e4-0744)
(Bild-ID: e4-0745)
(Bild-ID: e4-0746)
(Bild-ID: e4-0747)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0563)
(Bild-ID: e4-0564)
(Bild-ID: e4-0565)
(Bild-ID: e4-0566)
(Bild-ID: e4-0567)
(Bild-ID: e4-0568)
(Bild-ID: e4-0569)
(Bild-ID: e4-0570)
(Bild-ID: e4-0571)
(Bild-ID: e4-0572)
(Bild-ID: e4-0573)
(Bild-ID: e4-0574)
(Bild-ID: e4-0575)
(Bild-ID: e4-0576)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
Den tillfälliga anläggningen för betongtillverkning på platen i närheten av trafikplats Bärbyleden där Uppsalas halkbana tidigare låg. (Bild-ID: e4-0422)
Berg av sand och grus som skall användas i betongtillverkningen för motorvägen. (Bild-ID: e4-0423)
Sand och grus lastas till höger för transport på band upp till betongfabriken. (Bild-ID: e4-0424)

27 maj 2006

Datumsida | Upp
Den tillfälliga betongfabriken för produktion av betong till beläggningen av den nya motorvägen är på plats på den f.d. Halkbanan intill trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0329)
Betongblandare. Här blandas de olika beståndsdelarna till betongen, och lastbilar kan sedan köra in under anläggningen (bakom sandhögen) och lasta betong för transport ut till betongläggaren på den nya vägen. (Bild-ID: e4-0330)

27 maj 2005

Datumsida | Upp
Trafikplats bärbyleden sedd västerifrån. (Bild-ID: e4-0165)
Den sydvästra bron och påfartsrampen söderut i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0166)
Den nordvästra bron i trafikplats Bärbyleden. Lägg märke till att det tillfälliga betongfundamentet på mitt mellan bropelarna är borttaget. (Bild-ID: e4-0167)

23 april 2005

Datumsida | Upp
Endast en av de fyra broarna i trafikplats bärbyleden har fortfarande hela gjutformen kvar. (Bild-ID: e4-0156)
Man kan nu börja ana den cirkulationsplats som kommer att byggas nere i gropen. (Bild-ID: e4-0157)
Här ser man tydligt de extrastöd för gjutformarna i form av betongfundament som har använts vid gjutningen av broarna i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0158)
Ännu syns inget av anslutningen av Bärbyleden 3, den nya anslutningen för väg 55 och 72 till den nya motorvägen. Anslutningen kommer att ske till vänster i bild. Bå andra sidan broarna ansluter väg 288. (Bild-ID: e4-0159)

23 januari 2005

Datumsida | Upp
Färdiggjuten bro i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0116)
Färdiggjuten bro i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0117)
Den sydöstra bron i trafikplats Bärbyleden är ännu inte färdigställd. (Bild-ID: e4-0118)
Översiktlig bild av byggena vid trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0119)
Stenmassor i väglinjen strax söder om trafikplats Bärbyleden. Kraftledningen i bakgrunden är flyttad i motorvägsbyggets inledningsskede. (Bild-ID: e4-0120)
Grävmaskin i väglinjen strax söder om trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0121)

18 september 2004

Datumsida | Upp
En av de fyra broarna i trafikplats Bärbyleden skall gjutas. Trafikplatsen kommer att bestå av en rondell i lågt läge som motorvägen kommer att passera över. Lägg märke till betongfundamentet mitt under gjutformen, detta är ett tillfälligt fundament under (Bild-ID: e4-0088)
Sluttning mitt i trafikplats Bärbyleden där man kan se förstärkningsarbeten i form av kalkcementpelare; de ljusa fälten i lersluttningen. (Bild-ID: e4-0089)

20 september 2003

Datumsida | Upp
Norr om trafikplats Bärbyleden, riktning norrut. Gården Lövstaholm kan skymtas mitt i bild. Den nya motorvägens sträckning syns tydligt. (Bild-ID: e4-0034)

13 september 2003

Datumsida | Upp
Vy mot sydost från vägen strax söder om blivande trafikplats Bärbyleden. Kraftledningen i bild är ny i den sträckningen. (Bild-ID: e4-0033)

10 juni 2003

Datumsida | Upp
Ledningsarbeten vid Österleden och i närheten av platsen för trafikplats Bärbyleden. Alla ledningar utom den vars ledare försvinner i bildens övre högra hörn har nu flyttats eller grävts ner. (Bild-ID: e4-0026)