Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

23 april 2005

Tre av totalt fyra broar i trafikplats Bärbyleden har nu gjutits, och trafikplatsen börjar ta form.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Endast en av de fyra broarna i trafikplats bärbyleden har fortfarande hela gjutformen kvar. (Bild-ID: 55-0156)
Man kan nu börja ana den cirkulationsplats som kommer att byggas nere i gropen. (Bild-ID: 55-0157)
Här ser man tydligt de extrastöd för gjutformarna i form av betongfundament som har använts vid gjutningen av broarna i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0158)
Ännu syns inget av anslutningen av Bärbyleden 3, den nya anslutningen för väg 55 och 72 till den nya motorvägen. Anslutningen kommer att ske till vänster i bild. Bå andra sidan broarna ansluter väg 288. (Bild-ID: 55-0159)