Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

27 maj 2006

En tur i Uppsalas ytterkanter gjorde att den tillfälliga betongtillverkningsanläggningen hamnade på bild denna dag, trots att det i övrigt inte blev någon dokumentation av motorvägsbygget.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Den tillfälliga betongfabriken för produktion av betong till beläggningen av den nya motorvägen är på plats på den f.d. Halkbanan intill trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0329)
Betongblandare. Här blandas de olika beståndsdelarna till betongen, och lastbilar kan sedan köra in under anläggningen (bakom sandhögen) och lasta betong för transport ut till betongläggaren på den nya vägen. (Bild-ID: 55-0330)