Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

23 januari 2005

Bilder från byggena vid Norrhällbyvägen, Östhammarsvägen samt trafikplats Bärbyleden en ljussvag vinterdag.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Bron för Lv288 sedd från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: 55-0129)
Vy norrut i väglinjen från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: 55-0130)
Vy söderut i väglinjen från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: 55-0131)
De bullerskyddande jordvallarna utanför Årsta. (Bild-ID: 55-0132)
Nerfarten till vägporten från Norhällbyhållet. (Bild-ID: 55-0133)
"Taket" på vägporten. (Bild-ID: 55-0134)
Nerfarten till vägporten från Uppsalahållet. (Bild-ID: 55-0135)

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy mot trafikplats Bärbyleden från Lv288 vid motorvägspassagen. (Bild-ID: 55-0122)
Den nya bron på Lv288 över den blivande motorvägen. Spåren efter den tidigare tillfälliga förbifartsvägen runt bygget kan ses till höger i bild. (Bild-ID: 55-0123)
Bron på Lv288. Även vägmarkeringen skvallrar om att trafiken har letts om tidigare. (Bild-ID: 55-0124)
Vy från bron på Lv288 ner mot vägområdet. (Bild-ID: 55-0125)
Vy från bron över blivande motorvägen söderut i väglinjen. (Bild-ID: 55-0126)
Vy från bron över blivande motorvägen norrut i väglinjen. (Bild-ID: 55-0127)
Bron för Lv288 sedd från sidan. (Bild-ID: 55-0128)

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Färdiggjuten bro i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0116)
Färdiggjuten bro i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0117)
Den sydöstra bron i trafikplats Bärbyleden är ännu inte färdigställd. (Bild-ID: 55-0118)
Översiktlig bild av byggena vid trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0119)
Stenmassor i väglinjen strax söder om trafikplats Bärbyleden. Kraftledningen i bakgrunden är flyttad i motorvägsbyggets inledningsskede. (Bild-ID: 55-0120)
Grävmaskin i väglinjen strax söder om trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0121)