Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Lv288 vid Vaksala kyrka

Vägen mot Östhammar vid Vaksala kyrka byggs på bro över den nya motorvägen. Ingen trafikplats byggs här, trafik från/till Östhammarsvägen skall gå via trafikplats Bärbyleden.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 19 april 2006, 17 september 2005, 23 januari 2005, 3 april 2004, 13 september 2003, 31 maj 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0740)
(Bild-ID: e4-0741)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0640)
(Bild-ID: e4-0641)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0554)
(Bild-ID: e4-0555)
(Bild-ID: e4-0556)
(Bild-ID: e4-0557)
(Bild-ID: e4-0558)
(Bild-ID: e4-0559)
(Bild-ID: e4-0560)
(Bild-ID: e4-0561)
(Bild-ID: e4-0562)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
Betongfog strax nedanför bron för Lv288. Fogarna är inte genomgående, och de skall styra naturlig sprickbildning i betongen till dessa fogar. Här syns också den yta som bildas då ytlagret på betongen hindras från att härdas och sedan sopas bort för att frilägga ballasten. (Bild-ID: e4-0418)
Vy söderut från bron för LV288. På den betongbelagda norrgående körbanan ser man tydligt de sågade fogarna. (Bild-ID: e4-0419)
Vy söderut från bron för LV288 mot bron för Lennabanan. (Bild-ID: e4-0420)
Vy norrut från bron för LV288 mot trafikplats Bärbyleden, vars av- och påfarter syns tydligt. (Bild-ID: e4-0421)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Vy söderut från bron för Lv288 vid Vaksala. Lennabanans bro syns längre bort, och på närmre håll syns också Norrhällbyvägens passage under motorvägen. (Bild-ID: e4-0325)
Vy norrut från bron för Lv288 vid Vaksala. Av- och påfartsramperna på södra sidan om trafikplats Bärbyleden börjar framträda, och de sträcker sig en bra bit mot bron för Östhammarsvägen (Bild-ID: e4-0326)
Arbetet med att sätta upp belysningsstolpar längs vägen har kommit till Vaksalatrakten. Här finns material strax nedanför bron för Lv288. (Bild-ID: e4-0327)
Vissa planeringsarbeten pågår fortfarande. I förgrunden dammen för vägdagvatten. (Bild-ID: e4-0328)

17 september 2005

Datumsida | Upp
Vy söderut i motorvägens sträckning från bron för Lv288 över motorvägen. (Bild-ID: e4-0254)
Lv288 på bron över motorvägen, vy i riktning in mot Uppsala. (Bild-ID: e4-0255)
Vy i riktning mot trafikplats Bärbyleden. I förgrunden det röda räcket på bron för Lv288. (Bild-ID: e4-0256)
Vy från Lv288 i riktning mot trafikplats Bärbyleden. Asfalt är här lagd på båda körbanorna, nu återstår den slutliga betongbeläggningen. (Bild-ID: e4-0257)
Uppsamlingsdamm för vägdagvatten i närheten av bron för Lv288. (Bild-ID: e4-0258)

23 januari 2005

Datumsida | Upp
Vy mot trafikplats Bärbyleden från Lv288 vid motorvägspassagen. (Bild-ID: e4-0122)
Den nya bron på Lv288 över den blivande motorvägen. Spåren efter den tidigare tillfälliga förbifartsvägen runt bygget kan ses till höger i bild. (Bild-ID: e4-0123)
Bron på Lv288. Även vägmarkeringen skvallrar om att trafiken har letts om tidigare. (Bild-ID: e4-0124)
Vy från bron på Lv288 ner mot vägområdet. (Bild-ID: e4-0125)
Vy från bron över blivande motorvägen söderut i väglinjen. (Bild-ID: e4-0126)
Vy från bron över blivande motorvägen norrut i väglinjen. (Bild-ID: e4-0127)
Bron för Lv288 sedd från sidan. (Bild-ID: e4-0128)

3 april 2004

Datumsida | Upp
Arbeten på platsen där nuvarande Lv288 skall passera den nya motorvägen. (Bild-ID: e4-0065)

13 september 2003

Datumsida | Upp
Vy från nordväst mot platesn där väg 288 passerar bygget. Vägan skall passera motorvägen på en bro. Den tillfälliga förbifartsvägen för väg 288 ligger omedelbart bakom jordvallarna mitt i bild. (Bild-ID: e4-0032)

31 maj 2003

Datumsida | Upp
Vy åt nordost från Lv288 strax nordost om Vaksala kyrka. Vid platsen för den nya vägens passage har en asfalterad förbifart byggts. (Bild-ID: e4-0020)