Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

13 september 2003

Schaktningsarbeten pågår i väglinjen omedelbart öster om Uppsala.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Lv288 vid Vaksala kyrka, Trafikplats Bärbyleden

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Korsningen Alrunegatan/Vitkålsgatan: Vägen mot Norrhällby har fått en tillfällig ny sträckning vid passagen av motorvägsbygget. Vid denna tidpunkt var dock den gamla vägen intakt. För referens till föregående bilder: Bilderna från den 21 september 2002 är (Bild-ID: 55-0027)
Från samma plats som föregående bild. Lägg märke till de stora jordmassorna som är upplagda längs kanten av det tättbebyggda området. (Bild-ID: 55-0028)
Vy längs motorvägens sträckning norrut från Norrhällbyvägens förbifart. Schaktningsarbeten pågår. (Bild-ID: 55-0029)
Något längre norrut än förra bilden, men nu vy i södergående riktning. Lägg märke till sprickbildningen i leran. (Bild-ID: 55-0030)
Leran har torkat och spruckit upp i stora plattor där man har grävt för den nya vägen. Här har två sådana plattor vänts upp för att visa de fina färgskiftningarna i leran. (Bild-ID: 55-0031)

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy från nordväst mot platesn där väg 288 passerar bygget. Vägan skall passera motorvägen på en bro. Den tillfälliga förbifartsvägen för väg 288 ligger omedelbart bakom jordvallarna mitt i bild. (Bild-ID: 55-0032)

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Vy mot sydost från vägen strax söder om blivande trafikplats Bärbyleden. Kraftledningen i bild är ny i den sträckningen. (Bild-ID: 55-0033)