Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Vägen mot Norrhällby omedelbart öster om Vaksala kyrka förläggs i vägport under den nya motorvägen med en djup skärning på båda sidor.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 15 oktober 2005, 23 januari 2005, 25 september 2004, 17 april 2004, 11 oktober 2003, 13 september 2003, 10 juni 2003, 21 september 2002

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0708)
(Bild-ID: e4-0738)
(Bild-ID: e4-0739)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0642)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0544)
(Bild-ID: e4-0545)
(Bild-ID: e4-0546)
(Bild-ID: e4-0547)
(Bild-ID: e4-0548)
(Bild-ID: e4-0549)
(Bild-ID: e4-0550)
(Bild-ID: e4-0551)
(Bild-ID: e4-0552)
(Bild-ID: e4-0553)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vägporten för Norrhällbyvägen är färdigställd och trafiken går nu ner i den djupa skärningen ner under motorvägen. (Bild-ID: e4-0308)

23 januari 2005

Datumsida | Upp
Bron för Lv288 sedd från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: e4-0129)
Vy norrut i väglinjen från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: e4-0130)
Vy söderut i väglinjen från Norrhällbyvägen. (Bild-ID: e4-0131)
De bullerskyddande jordvallarna utanför Årsta. (Bild-ID: e4-0132)
Nerfarten till vägporten från Norhällbyhållet. (Bild-ID: e4-0133)
"Taket" på vägporten. (Bild-ID: e4-0134)
Nerfarten till vägporten från Uppsalahållet. (Bild-ID: e4-0135)

25 september 2004

Datumsida | Upp
Vägporten för Norrhällbyvägen är nu gjuten, men trafiken går fortfarande på den tillfälliga förbifartsvägen. (Bild-ID: e4-0096)

17 april 2004

Datumsida | Upp
Norrhällbyvägens passage under den blivande motorvägen. (Bild-ID: e4-0066)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Norrhällbyvägen schaktas ner för att passera under motorvägen. Bild in mot Uppsala (Vaksala kyrka till höger i bild, domkyrkan kan skymtas mitt i bild). Till vänster ser man också bullervallarna mot bostadsområdet närmast motorvägen. (Bild-ID: e4-0037)
Vägbygget och hagmarker i utkanten av Årsta, en bit söder om platsen för föregående bild. Vaksala kyrka kan skymtas mitt i bild. (Bild-ID: e4-0038)

13 september 2003

Datumsida | Upp
Korsningen Alrunegatan/Vitkålsgatan: Vägen mot Norrhällby har fått en tillfällig ny sträckning vid passagen av motorvägsbygget. Vid denna tidpunkt var dock den gamla vägen intakt. För referens till föregående bilder: Bilderna från den 21 september 2002 är (Bild-ID: e4-0027)
Från samma plats som föregående bild. Lägg märke till de stora jordmassorna som är upplagda längs kanten av det tättbebyggda området. (Bild-ID: e4-0028)
Vy längs motorvägens sträckning norrut från Norrhällbyvägens förbifart. Schaktningsarbeten pågår. (Bild-ID: e4-0029)
Något längre norrut än förra bilden, men nu vy i södergående riktning. Lägg märke till sprickbildningen i leran. (Bild-ID: e4-0030)
Leran har torkat och spruckit upp i stora plattor där man har grävt för den nya vägen. Här har två sådana plattor vänts upp för att visa de fina färgskiftningarna i leran. (Bild-ID: e4-0031)

10 juni 2003

Datumsida | Upp
Vy från vägen mot Norrhällby vid Vaksala kyrka. Nu syns vägbygget i form av schaktmassor. Dessutom har trädet t.v. i en föregående bild tagits bort. (Bild-ID: e4-0025)

21 september 2002

Datumsida | Upp
Fält nära Vaksala kyrka (Vy åt nordväst från vägen mot Norrhällby alldeles vid gränsen för tättbebyggt område). Motorvägen passerar här. (Bild-ID: e4-0003)
Vy åt nordost från vägen mot Norrhällby alldeles vid gränsen för tättbebyggt område. Motorvägen passerar här. (Bild-ID: e4-0004)