Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

21 september 2002

Några bilder från blivande byggområden utanför Vaksala och Gamla Uppsala.

Platser: Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Fält nära Vaksala kyrka (Vy åt nordväst från vägen mot Norrhällby alldeles vid gränsen för tättbebyggt område). Motorvägen passerar här. (Bild-ID: 55-0003)
Vy åt nordost från vägen mot Norrhällby alldeles vid gränsen för tättbebyggt område. Motorvägen passerar här. (Bild-ID: 55-0004)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Vy mot sydost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Ännu syns inget av bygget, men motorvägen kommer att dras över denna åkermark. Beklagar den mycket dåliga bildkvaliteten. (Bild-ID: 55-0001)
Vy mot nordost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Här kommer den nya vägen att passera järnvägen. (Bild-ID: 55-0002)