Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

17 april 2004

Arbetena vid Kumla, dels i trafikplatsen och dels med vägporten strax norr om denna, pågår för fullt.

Platser: Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Vy från platsen för trafikplats Kumla, bebyggelsen i Kumla till vänster i bild. Motorvägen och av- och påfarter på norra sidan faramträder nu tydligt. (Bild-ID: 55-0069)
Den södra bron i trafikplats Kumla. I bakgrunden syns vägprojektets sydligaste bro. (Bild-ID: 55-0070)
Den norra bron i trafikplats Kumla har gjutits. (Bild-ID: 55-0071)

Vägport vid Kumla

Platssida | Upp
Vägportar vid Kumla utefter den gamla sträckningen av Lv282. Den västra vägporten är färdiggjuten och är något bredare på sydsidan för att få plats med avfarten till den näraliggande trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0067)
Som föregående bild, bebyggelse i Kumla i bakgrunden. Den östra vägporten är inte färdiggjuten. (Bild-ID: 55-0068)

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Norrhällbyvägens passage under den blivande motorvägen. (Bild-ID: 55-0066)