Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Vägport vid Kumla

Denna vägport ligger omedelbart norr om trafikplats Kumla längs gamla Almungevägen.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 31 maj 2006, 15 oktober 2005, 14 januari 2005, 17 april 2004

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0711)
(Bild-ID: e4-0728)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0500)
(Bild-ID: e4-0501)
(Bild-ID: e4-0502)
(Bild-ID: e4-0503)
(Bild-ID: e4-0504)
(Bild-ID: e4-0505)
(Bild-ID: e4-0506)

31 maj 2006

Datumsida | Upp
De båda vägportarna för gamla Almungevägen vid Kumla. (Bild-ID: e4-0370)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Vägportarna för gamla Almungevägen vid Kumla står färdiga och vägen under har tagits i bruk. (Bild-ID: e4-0297)
Trots att motorvägen här går i marknivå läggs gamla Almungevägen i vägport under motorvägen. Dock blir fordonshöjden begränsad till 3,4 meter. (Bild-ID: e4-0298)
Finplanering av slänter strax norr om Kumla. Längre norrut ser vi att belysningen börjar komma på plats. (Bild-ID: e4-0299)

14 januari 2005

Datumsida | Upp
Vägportarna vid Kumla är nu färdiggjutna. (Bild-ID: e4-0101)
Någon typ av (isolerande?) matta på "taket" till vägporten. (Bild-ID: e4-0102)
Den östra av de två vägportarna, vy norrut. (Bild-ID: e4-0103)
Ett vägbygge kräver mycket planering av vattenhantering. (Bild-ID: e4-0104)

17 april 2004

Datumsida | Upp
Vägportar vid Kumla utefter den gamla sträckningen av Lv282. Den västra vägporten är färdiggjuten och är något bredare på sydsidan för att få plats med avfarten till den näraliggande trafikplats Kumla. (Bild-ID: e4-0067)
Som föregående bild, bebyggelse i Kumla i bakgrunden. Den östra vägporten är inte färdiggjuten. (Bild-ID: e4-0068)