Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

31 maj 2006

Målet för dagen vara att dokumentera läggningen av betongbeläggningen som nu pågår. Läggaren återfanns strax norr om trafikplats Kumla, nu på väg norrut efter att ha gått från trafikplats Bärbyleden söderut i norrgående körbana och sedan vänt norrut i södergående körfält vid trafikplats Säby.

Platser: Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Vägport utanför Slavsta, Lennabanan

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Betongläggningsekipaget på väg norrut på södergående körbana strax norr om trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0335)
Den södra bron i trafikplats Kumla, nu med två betongbelagda körbanor under. (Bild-ID: 55-0336)
Vy söderut från trafikplats Kumla. Nere vid trafikplats Säby skymtas fordon för sågning och sopning av betongvägen. (Bild-ID: 55-0337)
Vy norrut från norra bron i trafikplats Kumla mot betongläggningen. (Bild-ID: 55-0338)
Detaljbild bakifrån av betongläggningskaravanen. (Bild-ID: 55-0339)
Efter gjutningen av vägen läggs en skyddsfilm över betongen. (Bild-ID: 55-0340)
Den norrgående körbanan är färdiggjuten och uppsågad i plattor. Skarvarna är dock inte genomgående. (Bild-ID: 55-0341)
Trafikplats Kumla sedd norrifrån. (Bild-ID: 55-0342)
Översikt över betongläggningen: Den första delen med avlastning av betong från lastbilar och de båda betongläggningsmaskinerna. (Bild-ID: 55-0343)
Översikt över betongläggningen: De fyra maskinerna i läggningsprocessen, först de två läggarna och sedan två följefordonen, där det sista lägger ut skyddsfilmen över vägen. (Bild-ID: 55-0344)
Den sista maskinen i betongläggningen med utläggning av skyddsfilm. (Bild-ID: 55-0345)
Den näst sista maskinen i betongläggningen. (Bild-ID: 55-0346)
Betongen jämnas till maskinellt och ibland även manuellt. (Bild-ID: 55-0347)
De båda betongläggarna. Den första lägger ett 15 cm tjockt lager med grövre kornstorlek och den andra lägger ett 5 cm tjockt lager med finare kornstorlek. (Bild-ID: 55-0348)
Betongtransport till läggarna. (Bild-ID: 55-0349)
Betongbilarna vänder en bit före betongläggningen för att sedan backa fram sista biten. (Bild-ID: 55-0350)
Betong lastas av till grävmaskinen för vidare transport till den andra betongläggaren. (Bild-ID: 55-0351)
Ur den speciella vagnen kan grävmaskinen ta betong till den andra läggaren. (Bild-ID: 55-0352)
Betongen till den andra läggaren lastas över till ett transportband som för den över den första läggaren och ner mellan denna och den andra. (Bild-ID: 55-0353)
Finjustering av betongytan. (Bild-ID: 55-0354)
Den maskinella utjämningen av betongytan. (Bild-ID: 55-0355)
Detaljbild av läggarmaskinerna. Transportbandet för transport av betong till den andra betongläggaren syns här tydligt. (Bild-ID: 55-0356)
Skyddsfilmen över den nybelagda vägen fixeras med grus från vägkanten. (Bild-ID: 55-0357)
Lastning av betong till den andra betongläggaren. (Bild-ID: 55-0358)
De två betongläggarna. Betongen är så pass fast att den går att gå på efter första maskinen. (Bild-ID: 55-0359)
Duken som pressar skyddsfilmen på plats vattnas. (Bild-ID: 55-0360)
Sista fordonet i karavanen besprutar betongytan med en retarder som förhindrar att det allra översta skiktet på vägen inte härdar. Detta gör att stenmaterialet i vägen delvis friläggs och skapar en struktur i vägytan. (Bild-ID: 55-0361)
Alla fordon riktas in efter de linor som är spända på vardera sidan om vägen. (Bild-ID: 55-0362)
Markeringar görs för uppsågning av betongen. Dessutom ser vi en tidsangivelse för när betongläggningen gjordes i vägens bortre kant. (Bild-ID: 55-0363)
Den andra betongläggaren. (Bild-ID: 55-0364)
Mycket i läggningen sköts automatiskt och maskinpersonalen kan övervaka förloppen från sidan. (Bild-ID: 55-0365)
Fördelning av betongen framför läggarna sker med en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: 55-0366)
Fördelning av betongen framför läggarna sker med en arm som pendlar fram och tillbaka. (Bild-ID: 55-0367)
Mellan de båda läggarna fördelas betongen på samma sätt som före den första. Till vänster pågår lastning av de dymlingar som gjuts in i betongen och som är utplacerade med jämna mellanrum längs vägen före gjutningen. (Bild-ID: 55-0368)
En bunt dymlingar utplacerad längs vägen strax norr om betongläggarmaskinerna. (Bild-ID: 55-0369)

Vägport vid Kumla

Platssida | Upp
De båda vägportarna för gamla Almungevägen vid Kumla. (Bild-ID: 55-0370)

Vägport utanför Slavsta

Platssida | Upp
Färdiggjuten betongväg på norrgående körbana vid Stångby. (Bild-ID: 55-0333)
Ett arbetsfordon med skräp från betongläggningen passerar över vägporten vid Stångby. Över broarna läggs ingen betongbeläggning. (Bild-ID: 55-0334)

Lennabanan

Platssida | Upp
En betongbil är på väg söderut och har just passerat under bron för Lennabanan. Den norrgående körbanan är nu belagd med betong. (Bild-ID: 55-0331)
Bron för Lennabanan sedd söderifrån, med den norrgående körbanan belagd med betong. (Bild-ID: 55-0332)