Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Vägport utanför Slavsta

För den enskilda vägen mellan Slavsta och Stångby byggs vägportar för vägen under motorvägen.

Datum: 10 mars 2007, 9 mars 2007, 17 november 2006, 2 juni 2006, 31 maj 2006, 19 april 2006, 11 oktober 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0710)
(Bild-ID: e4-0731)

9 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0646)
(Bild-ID: e4-0647)
(Bild-ID: e4-0648)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0514)
(Bild-ID: e4-0515)
(Bild-ID: e4-0516)
(Bild-ID: e4-0517)
(Bild-ID: e4-0518)
(Bild-ID: e4-0519)
(Bild-ID: e4-0520)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
Sopning av betongen strax norr om vägporten utanför Slavsta. (Bild-ID: e4-0397)
Sopningen av betongen ger upphov till stora dammoln. (Bild-ID: e4-0398)
Sågning av tvärgående fogar i betongen. Till vänster placeras riktningslinor för nästa fog ut. (Bild-ID: e4-0399)
Arbetsfordon med slangar till sågmaskinen som sågar tvärgående fogar. (Bild-ID: e4-0400)
Sågen som sågar den längsgående mittfogen med tillhörande arbetsfordon. Hela betongläggningen utförs av tyska företag. (Bild-ID: e4-0401)
Sågning av tvärgående fog. (Bild-ID: e4-0402)
Efter sågning läggs ett skydd över fogen och den vattnas. (Bild-ID: e4-0403)
Förberedelse för sågning av den längsgående mittfogen. (Bild-ID: e4-0404)
För att mittfogen skall hamna på rätt plats används en vagn framför sågen med hjul även längs sidorna på betongbeläggningen. (Bild-ID: e4-0405)
När sågningen av betongens längs- och tvärgående fogar är utförda avlägsnas den skyddande film som lades över betongen direkt efter gjutningen. (Bild-ID: e4-0406)
Avlägsning av skyddsfilm inför sopning av betongen. Skräpet läggs i mittremsan och får sedan hämtas upp och transporteras bort. (Bild-ID: e4-0407)
Sågning av den längsgående mittfogen. (Bild-ID: e4-0408)
Vägporten utanför Slavsta. Bå den bortre körbanan vänder en tankbil med leverans av diesel till beläggningsmaskinerna. (Bild-ID: e4-0409)

31 maj 2006

Datumsida | Upp
Färdiggjuten betongväg på norrgående körbana vid Stångby. (Bild-ID: e4-0333)
Ett arbetsfordon med skräp från betongläggningen passerar över vägporten vid Stångby. Över broarna läggs ingen betongbeläggning. (Bild-ID: e4-0334)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Vägporten för den enskilda vägen mellan Slavsta och Stångby är färdig och trafiken leds nu under den nya vägen. (Bild-ID: e4-0321)
Vägporten sedd ovanifrån och från sidan söderut. (Bild-ID: e4-0322)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Färdiggjutna vägportar vid Stångby utanför Slavsta. (Bild-ID: e4-0042)