Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

14 januari 2005

Dokumentation av byggena från trafikplats Säby norrut till Lennabanan, där de stora brobyggena nu börjar bli färdiga, undantaget bron för museijärnvägen.

Platser: Trafikplats Säby, Trafikplats Kumla, Vägport vid Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan

Trafikplats Säby

Platssida | Upp
Bron i trafikplats Säby, som är projektets sydligaste bro, är färdiggjuten. Den skall användas av trafik söderifrån som skall in i Uppsala. (Bild-ID: 55-0112)
Vy mot trafikplats Kumla från trafikplats Säby. (Bild-ID: 55-0113)
Den gamla motorvägen in mot Uppsala sedd söderifrån. Det norrgående körfältet mitt i bild kommer att rivas upp här och anslutas till bron i trafikplats Säby. Det södergående körfältet ska bilda påfartsramp ut på motorvägen söderut. (Bild-ID: 55-0114)
Anslutningen mot den gamla motorvägen vid Danmark, vars trafik kan skymtas längst till höger. (Bild-ID: 55-0115)

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Trafikplats Kumla blir mer och mer färdig, här sedd norrifrån. (Bild-ID: 55-0105)
Från trafikplats Kumla och söderut är vägen belagd med ett första lager asfalt. (Bild-ID: 55-0106)
Avfartsrampen för trafik norrifrån in i rondellen i trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0107)
Planering av området inne i rondellen med stenmurar mm. (Bild-ID: 55-0108)
Den södra bron i trafikplatsen sedd från norr. Nu används båda broarna för trafiken på Lv282. (Bild-ID: 55-0109)
Den norra bron i trafikplats Kumla. (Bild-ID: 55-0110)
Vy från trafikplats Kumla mot projektets sydligaste bro, den i trafikplats Säby. (Bild-ID: 55-0111)

Vägport vid Kumla

Platssida | Upp
Vägportarna vid Kumla är nu färdiggjutna. (Bild-ID: 55-0101)
Någon typ av (isolerande?) matta på "taket" till vägporten. (Bild-ID: 55-0102)
Den östra av de två vägportarna, vy norrut. (Bild-ID: 55-0103)
Ett vägbygge kräver mycket planering av vattenhantering. (Bild-ID: 55-0104)

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Vägporten för väg 652 är nu färdiggjuten, men trafiken går fortfarande förbi arbetsplatsen på tillfällig väg. (Bild-ID: 55-0099)
Många maskiner används under bygget. Denna står på de massor som skapar överlast i vägområdet för att leran under skall sätta sig snabbare. (Bild-ID: 55-0100)

Lennabanan

Platssida | Upp
Bygget av bron för Lennabanan pågår förfullt, fundamenten är gjutna. (Bild-ID: 55-0097)
Byggnationer vid Lennabanan. Förutom järnvägsbron skall också en väg byggas till gården som skymtar i bakgrunden. (Bild-ID: 55-0098)