Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Trafikplats Säby

Trafikplats Säby utgör den södra anslutningspunkten av den nya motorvägen till den gamla. Trafikplatsen blir en s.k. halv trafikplats med söderifrån in till Uppsala respektive från Uppsala och söderut.

Datum: 10 mars 2007, 17 november 2006, 19 april 2006, 14 januari 2005, 11 oktober 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0714)
(Bild-ID: e4-0715)
(Bild-ID: e4-0716)
(Bild-ID: e4-0717)
(Bild-ID: e4-0718)
(Bild-ID: e4-0719)
(Bild-ID: e4-0720)
(Bild-ID: e4-0721)
(Bild-ID: e4-0722)

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0446)
(Bild-ID: e4-0447)
(Bild-ID: e4-0448)
(Bild-ID: e4-0449)
(Bild-ID: e4-0450)
(Bild-ID: e4-0451)
(Bild-ID: e4-0452)
(Bild-ID: e4-0453)
(Bild-ID: e4-0454)
(Bild-ID: e4-0455)
(Bild-ID: e4-0456)
(Bild-ID: e4-0457)
(Bild-ID: e4-0458)
(Bild-ID: e4-0459)
(Bild-ID: e4-0460)
(Bild-ID: e4-0461)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Trafikplats Säby utgör sammankopplingspunkten mellan den gamla och den nya vägen. Den trafik som idag går på den bortre, östra körbanan (d.v.s. trafik söderifrån in mot Uppsala) kommer istället att gå på bron mitt i bild. Körbanan närmast i bild, motorvägen från Uppsala och söderut, kommer att bli påfartsramp till den ny motorvägen som ska gå under bron och ut till höger i bild. (Bild-ID: e4-0311)
Vy söderut från trafikplats Säby. Här syns avfartsrampen söderifrån närmast bullerskyddet mot Danmark. (Bild-ID: e4-0312)
Begränsad framkomlighet. Där den nya rampen söderifrån skall ansluta till nuvarande motorväg norr om trafikplatsen får den norrgående trafiken trängas ihop på ett körfält under en tid. Denna körbana kommer att försvinna helt när den nya rampen tagits i bruk. (Bild-ID: e4-0313)
Barriärer vid anslutningspunkten för den nya rampen norr om trafikplats Säby. (Bild-ID: e4-0314)
Motorvägen in mot Uppsala strax norr om trafikplats Säby. Det körfält där bussen kör kommer att stängas. Norrgående trafik kommer istället att gå över bron till höger i bild och de båda körbanorna kommer här att åter gå sida vid sida. Den närmaste, södergående körbanan kommer just här att vara oförändrad. (Bild-ID: e4-0315)
Rampen för norrgående trafik mot Uppsala över bron i trafikplats Säby. Lägg märke till doseringen, lutningen i sidled på bron där trafiken kommer att hålla hög hastighet. (Bild-ID: e4-0316)

14 januari 2005

Datumsida | Upp
Bron i trafikplats Säby, som är projektets sydligaste bro, är färdiggjuten. Den skall användas av trafik söderifrån som skall in i Uppsala. (Bild-ID: e4-0112)
Vy mot trafikplats Kumla från trafikplats Säby. (Bild-ID: e4-0113)
Den gamla motorvägen in mot Uppsala sedd söderifrån. Det norrgående körfältet mitt i bild kommer att rivas upp här och anslutas till bron i trafikplats Säby. Det södergående körfältet ska bilda påfartsramp ut på motorvägen söderut. (Bild-ID: e4-0114)
Anslutningen mot den gamla motorvägen vid Danmark, vars trafik kan skymtas längst till höger. (Bild-ID: e4-0115)

11 oktober 2003

Datumsida | Upp
Projektets sydligaste bro byggs utanför Danmark. Den kommer att användas av trafik från Stockholm som skall lämna E4:an och köra in i Uppsala. (Bild-ID: e4-0045)
Vy norrut från samma plats som föregående bild. Byggena vid trafikplats Kumla kan skymtas längre bort längs vägen. (Bild-ID: e4-0046)