Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Säby, 19 april 2006: Begränsad framkomlighet. Där den nya rampen söderifrån skall ansluta till nuvarande motorväg norr om trafikplatsen får den norrgående trafiken trängas ihop på ett körfält under en tid. Denna körbana kommer att försvinna helt när den nya rampen tagits i bruk. (Bild-ID: e4-0313)