Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Säby, 19 april 2006: Trafikplats Säby utgör sammankopplingspunkten mellan den gamla och den nya vägen. Den trafik som idag går på den bortre, östra körbanan (d.v.s. trafik söderifrån in mot Uppsala) kommer istället att gå på bron mitt i bild. Körbanan närmast i bild, motorvägen från Uppsala och söderut, kommer att bli påfartsramp till den ny motorvägen som ska gå under bron och ut till höger i bild. (Bild-ID: e4-0311)