Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla motorvägen vid Danmark, 19 april 2006: När den nya rampen, som börjar till höger i bild, är ansluten till nuvarande motorväg även i andra änden kommer trafiken att ledas in på den. Sedan kan den nya och gamla motorvägen kopplas samman hitom den stora jordhögen. Norr om denna anslutningspunkt kommer en bit av nuvarande norrgående körbana tas bort. (Bild-ID: e4-0310)