Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Gamla motorvägen vid Danmark

Den sydligaste fotoplatsen, här gör avfartsrampen till trafikplats Säby att en vägport breddas. Dessutom ordnas bullerskydd mot skolan i Danmark.

Datum: 17 november 2006, 19 april 2006, 15 oktober 2005, 6 maj 2005, 29 mars 2003

17 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0443)
(Bild-ID: e4-0444)
(Bild-ID: e4-0445)

19 april 2006

Datumsida | Upp
Vy norrut från västra sidan av motorvägen vid Danmark. På grund av att den nya rampen i trafikplats Säby skall kopplas in (med bron som kan skymtas i bild) råder begränsad framkomlighet på norrgående körbana en kilometer norr om Danmark. (Bild-ID: e4-0309)
När den nya rampen, som börjar till höger i bild, är ansluten till nuvarande motorväg även i andra änden kommer trafiken att ledas in på den. Sedan kan den nya och gamla motorvägen kopplas samman hitom den stora jordhögen. Norr om denna anslutningspunkt kommer en bit av nuvarande norrgående körbana tas bort. (Bild-ID: e4-0310)

15 oktober 2005

Datumsida | Upp
Danmarks by sedd västerifrån med det nya bullerskyddet. (Bild-ID: e4-0282)
Vy norrut längs nuvarande motorväg från Danmark. Mitt i bild skymtar bron i trafikplats Säby på vilken trafik in mot Uppsala skall köra efter att ha svängt av längs bullerskyddet till höger i bild. Den nya motorvägen kommer sedan att svänga höger in under denna bro. (Bild-ID: e4-0283)
Nuvarande motorväg vid Danmark. Till höger syns avfarten för trafikplats Säby för trafik in till Uppsala. (Bild-ID: e4-0284)
Vägporten vid Danmark har förlängts för att få plats med avfartsrampen söderifrån för trafikplats Säby. (Bild-ID: e4-0285)
Den förlängda vägportens nya utseende på Danmarkssidan av motorvägen. (Bild-ID: e4-0286)

6 maj 2005

Datumsida | Upp
Breddning av vägporten för vägen mellan Danmark och Bergsbrunna under den gamla motorvägen vid Danmark. Avfartsrampen till trafikplats Säby gör att befintlig väg måste göras bredare. (Bild-ID: e4-0160)
Under byggena på nuvarande motorväg vid Danmark leds all trafik in på den södergående körbanan. (Bild-ID: e4-0161)
Man har här frilagt den gamla vägporten för att kunna bredda befintlig motorväg. (Bild-ID: e4-0162)
Maskiner står på den norrgående körbanan på den gamla motorvägen, medan all trafik går på den södergående. (Bild-ID: e4-0163)
Bullerskydd i form av ett falurött plank vid Danmarks by. Vägen Danmark-Bergsbrunna i förgrunden. (Bild-ID: e4-0164)

29 mars 2003

Datumsida | Upp
Byggen vid nuvarande motorväg vid Danmark. Här kommer den nya motorvägen att ansluta till den gamla. (Bild-ID: e4-0017)