Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

6 maj 2005

Arbeten med att förlänga vägporten vid Danmarks skola pågår, och trafiken på gamla motorvägen får samsas på en vägbana. Vägporten förlängs för att få plats med avfartsramp för trafikplats Säby.

Platser: Gamla motorvägen vid Danmark

Gamla motorvägen vid Danmark

Platssida | Upp
Breddning av vägporten för vägen mellan Danmark och Bergsbrunna under den gamla motorvägen vid Danmark. Avfartsrampen till trafikplats Säby gör att befintlig väg måste göras bredare. (Bild-ID: 55-0160)
Under byggena på nuvarande motorväg vid Danmark leds all trafik in på den södergående körbanan. (Bild-ID: 55-0161)
Man har här frilagt den gamla vägporten för att kunna bredda befintlig motorväg. (Bild-ID: 55-0162)
Maskiner står på den norrgående körbanan på den gamla motorvägen, medan all trafik går på den södergående. (Bild-ID: 55-0163)
Bullerskydd i form av ett falurött plank vid Danmarks by. Vägen Danmark-Bergsbrunna i förgrunden. (Bild-ID: 55-0164)