Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla motorvägen vid Danmark, 19 april 2006: Vy norrut från västra sidan av motorvägen vid Danmark. På grund av att den nya rampen i trafikplats Säby skall kopplas in (med bron som kan skymtas i bild) råder begränsad framkomlighet på norrgående körbana en kilometer norr om Danmark. (Bild-ID: e4-0309)