Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Gamla motorvägen vid Danmark, 15 oktober 2005: Vy norrut längs nuvarande motorväg från Danmark. Mitt i bild skymtar bron i trafikplats Säby på vilken trafik in mot Uppsala skall köra efter att ha svängt av längs bullerskyddet till höger i bild. Den nya motorvägen kommer sedan att svänga höger in under denna bro. (Bild-ID: e4-0283)