Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

25 september 2004

Cirkulationsplatsen i trafikplats Kumla börjar ta form. Dessutom bilder från vägen Årsta-Danmark och Lennabanan.

Platser: Trafikplats Kumla, Väg 652 Årsta-Danmark, Lennabanan, Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Trafikplats Kumla

Platssida | Upp
Västra infarten till rondellen i trafikplats Kumla. Rondellen är nu asfalterad, men ännu går all trafik på en av de två broarna och någon cirkulationstrafik förekommer inte. (Bild-ID: 55-0090)
Den södra bron i trafikplats Kumla som ännu inte är tagen i bruk, då all trafik går på den norra bron. (Bild-ID: 55-0091)

Väg 652 Årsta-Danmark

Platssida | Upp
Den sydöstra nedfarten till vägporten för väg 652 under den nya motorvägen. (Bild-ID: 55-0092)
Den nordvästra nerfarten till vägporten under motorvägen. (Bild-ID: 55-0093)
Vägporten är ännu inte gjuten. Här blir det en vägport för att komma under motorvägen, inte en för varje körriktning på motorvägen. (Bild-ID: 55-0094)

Lennabanan

Platssida | Upp
Det sista tåget för säsongen har gått på lennabanan och dess spår är nu upprivet. Här skall en ny bro över motorvägen byggas. (Bild-ID: 55-0095)

Norrhällbyvägen vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vägporten för Norrhällbyvägen är nu gjuten, men trafiken går fortfarande på den tillfälliga förbifartsvägen. (Bild-ID: 55-0096)