Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

31 maj 2003

Arbeten vid Vaksala kyrka på Lv288, Östhammarsvägen.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Vy åt nordost från Lv288 strax nordost om Vaksala kyrka. Vid platsen för den nya vägens passage har en asfalterad förbifart byggts. (Bild-ID: 55-0020)