Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

3 april 2004

Schaktarbeten pågår utanför Gamla Uppsala vid Ostkustbanan. Dessutom pågår brobygge vid Vaksala.

Platser: Lv288 vid Vaksala kyrka, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Lv288 vid Vaksala kyrka

Platssida | Upp
Arbeten på platsen där nuvarande Lv288 skall passera den nya motorvägen. (Bild-ID: 55-0065)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Det tillfälliga järnvägsspåret förbi arbetsplatsen för järnvägsbroar över den nya motorvägen strax norr om Gamla Uppsala. Spåret är i princip färdigbyggt men har inte kopplats in på linjen ännu. (Bild-ID: 55-0061)
Vägbygget i riktning söderut sett från järnvägen norr om Gamla Uppsala. (Bild-ID: 55-0062)
Som föregående bild fast nu sett från den tillfälliga vägen över arbetsplatsen för trafik mot Vittulsberg (dvs. strax söder om denna vägs ursprungliga läge). Vattendraget Samnans dalgång syns bra till höger i bild. Till i skogspartiet längst till vänster (Bild-ID: 55-0063)
Från samma plats som föregående bild, men nu i riktning norrut mot järnvägen. (Bild-ID: 55-0064)