Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

20 september 2003

Bilder från de schaktningsarbeten som pågår omedelbart nordost om Uppsala.

Platser: Trafikplats Bärbyleden, Vägport vid Nyby, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Norr om trafikplats Bärbyleden, riktning norrut. Gården Lövstaholm kan skymtas mitt i bild. Den nya motorvägens sträckning syns tydligt. (Bild-ID: 55-0034)

Vägport vid Nyby

Platssida | Upp
En viadukt byggs norr om Nyby centrum (husen kan skymtas lite till höger i bild) för bl.a. rekreationscykelvägen ut mot Vittulsberg. (Bild-ID: 55-0035)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Ett nytt, tillfälligt spår byggs förbi den plats där motorvägen skall passera järnvägen norr om Gamla Uppsala. Detta spår kommer att användas under tiden en ny järnvägsbro byggs över den kommande motorvägen. (Bild-ID: 55-0036)