Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Vägport vid Nyby

Vägporten nordost om Nyby byggs för rekreationscykelvägen ut mot Vittulsberg.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 12 februari 2005, 21 maj 2004, 20 september 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0658)

18 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0636)
(Bild-ID: e4-0637)
(Bild-ID: e4-0638)

12 februari 2005

Datumsida | Upp
Vägportarna utanför Nyby är nu klara och har fått räcken. Vy österut. (Bild-ID: e4-0152)
Vägportarna vid Nyby sedda mot nordost. (Bild-ID: e4-0153)
Vy från vägportarna vid Nyby norrut mot passagen av Samnan samt arbetena vid Vittulsbergsvägen och Ostkustbanan. (Bild-ID: e4-0154)
Vy från vägportarna vid Nyby söderut mot trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: e4-0155)

21 maj 2004

Datumsida | Upp
Färdiggjutna vägportar utanför Nyby, vy från Nybysidan. (Bild-ID: e4-0072)
Från samma plats som föregående bild, men nu vy längs bygget i södergående riktning ner mot trafikplats Bärbyleden. Vaksala kyrkas torn kan skymtas vid horisonten. (Bild-ID: e4-0073)

20 september 2003

Datumsida | Upp
En viadukt byggs norr om Nyby centrum (husen kan skymtas lite till höger i bild) för bl.a. rekreationscykelvägen ut mot Vittulsberg. (Bild-ID: e4-0035)