Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

18 september 2004

Under geologins dag ordnades en busstur till arbetena strax norr om Uppsala, bl.a. till järnvägsbrobygget vid Ostkustbanan och till trafikplats Bärbyleden.

Platser: Trafikplats Bärbyleden, Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
En av de fyra broarna i trafikplats Bärbyleden skall gjutas. Trafikplatsen kommer att bestå av en rondell i lågt läge som motorvägen kommer att passera över. Lägg märke till betongfundamentet mitt under gjutformen, detta är ett tillfälligt fundament under (Bild-ID: 55-0088)
Sluttning mitt i trafikplats Bärbyleden där man kan se förstärkningsarbeten i form av kalkcementpelare; de ljusa fälten i lersluttningen. (Bild-ID: 55-0089)

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Arbete med järnvägsbroarna för Ostkustbanan, här det norra brofästet. I bakgrunden till vänster det tillfälliga förbigångsspåret vars banvall är täckt med duk för att undvika sättningar. (Bild-ID: 55-0084)
Ett godståg passerar över vägporten som byggts i det tillfälliga förbigångsspåret förbi brobygget. (Bild-ID: 55-0085)
Byggnadsställningar för bygge av gjutformar för järnvägsbroarna. Bropelarna är redan gjutna och klara. (Bild-ID: 55-0086)
En lyftkran på räls används under bygget av järnvägsbroarna. Den kan rulla fram och tillbaka utefter de blivande broarna. (Bild-ID: 55-0087)