Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

27 maj 2005

Byggarbetena i trafikplats Bärbyleden fortskrider med vägunderbyggnader av grovt krossgrus.

Platser: Trafikplats Bärbyleden

Trafikplats Bärbyleden

Platssida | Upp
Trafikplats bärbyleden sedd västerifrån. (Bild-ID: 55-0165)
Den sydvästra bron och påfartsrampen söderut i trafikplats Bärbyleden. (Bild-ID: 55-0166)
Den nordvästra bron i trafikplats Bärbyleden. Lägg märke till att det tillfälliga betongfundamentet på mitt mellan bropelarna är borttaget. (Bild-ID: 55-0167)