Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Ån Samnan

Samnan avvattnar det öppna åkerlandskapet nordost om Uppsala och rinner senare samman med Fyrisån.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 12 februari 2005

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0659)
(Bild-ID: e4-0660)
(Bild-ID: e4-0703)

18 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0580)
(Bild-ID: e4-0581)
(Bild-ID: e4-0582)
(Bild-ID: e4-0583)
(Bild-ID: e4-0584)
(Bild-ID: e4-0585)

12 februari 2005

Datumsida | Upp
Ån Samnan har fått en dragning under den nya motorvägen i rör. Här utloppet på den södra sidan av motorvägen. (Bild-ID: e4-0149)
Samnans dalgång bryter av lite i slättlandskapet med några träd. (Bild-ID: e4-0150)
Vy från passagen av Samnan upp mot arbetena vid Vittulsbergsvägen och Ostkustbanan. (Bild-ID: e4-0151)