Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ån Samnan, 12 februari 2005: Samnans dalgång bryter av lite i slättlandskapet med några träd. (Bild-ID: e4-0150)