Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Ny rondell vid Storvreta

Vid södra vägskälet mot Storvreta på väg 290 byggs en cirkulationsplats där också den nya sträckningen av Lv290 från Fullerö ansluts till den gamla sträckningen.

Datum: 8 juni 2005

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Den nya rondellen där den nya sträckningen av Lv290 ansluter till den gamla vid vägen in i Storvreta. (Bild-ID: e4-0202)
Rondellen vid Storvreta, här vy norrut mot Lv290 norrut. I rondellen ansluts Storvreta till Lv290. Dessutom ska den gamla Lv290 anslutas, nu som enskild väg till "Trekanten". (Bild-ID: e4-0203)
Anslutningen till Trekanten är inte färdig ännu. Den gamla gång- och cykeltunneln under (f.d.) Lv290 har grävts upp och man arbetar med att fylla igen gropen, vilket följande bilder visar. (Bild-ID: e4-0204)
En dumper anländer... (Bild-ID: e4-0205)
... och kör fram till gropen, .... (Bild-ID: e4-0206)
... ännu lite längre, .... (Bild-ID: e4-0207)
... börjar tippa av sin last, .... (Bild-ID: e4-0208)
... har tömt hela flaket, .... (Bild-ID: e4-0209)
... och kör sedan iväg igen. (Bild-ID: e4-0210)