Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Hämringe

Byn Hämringe påverkas kraftigt av motorvägsbygget, då den nya vägen skär rakt igenom byn och delar den i två delar. En ny bro över motorvägen byggs strax norr om byn.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 8 juni 2005

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0666)
(Bild-ID: e4-0667)
(Bild-ID: e4-0700)
(Bild-ID: e4-0701)

18 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0606)
(Bild-ID: e4-0607)
(Bild-ID: e4-0608)
(Bild-ID: e4-0609)
(Bild-ID: e4-0610)
(Bild-ID: e4-0611)
(Bild-ID: e4-0612)
(Bild-ID: e4-0613)
(Bild-ID: e4-0614)
(Bild-ID: e4-0615)
(Bild-ID: e4-0616)
(Bild-ID: e4-0617)
(Bild-ID: e4-0618)

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Den nya bron strax norr om byn Hämringe, som skall koppla samman den snart tudelade byn. (Bild-ID: e4-0211)
Bullerskydd på västra sidan av motorvägen genom Hämringe. (Bild-ID: e4-0212)
Bullerskydd på den östra sidan av motorvägen genom Hämringe. (Bild-ID: e4-0213)
Den nya motorvägen korsar här den nuvarande byvägen genom Hämringe. Det är denna väg som sedan ersätts med bron norr om byn. (Bild-ID: e4-0214)
Bullerplank på bägge sidorna av den blivande motorvägen söderut från Hämringe. (Bild-ID: e4-0215)
Motorvägen skär rakt genom Hämringe mycket nära bebyggelsen som nu kan skymtas bakom bullerskydden. (Bild-ID: e4-0216)
Vy söderut från Hämringe. Här kommer man som resenär norrifrån för första gången se Uppsalas landmärke, de båda domkyrkotornen. (Bild-ID: e4-0217)
Den nya vägen genom Hämringe skall anslutas till befintlig i den västra delen av byn. (Bild-ID: e4-0218)