Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Ny Lv290 i Fullerö

Väg 290 läggs i ny sträckning från Fullerö till Storvretavägskälet för att ansluta till motorvägen i nya trafikplats Fullerö. Här finns bilder från den södra omläggningspunkten i Fullerö.

Datum: 8 juni 2005, 14 februari 2003

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Från platsen där den nya sträckningen av Lv290 ansluter till den gamla vägen, samma vy som på bilden från 14 februari 2003. Den gamla vägen fortsatte här åt vänster. (Bild-ID: e4-0168)
En ny busshållplats har byggts och gång- och cykelbanan har fått en ny sträckning. (Bild-ID: e4-0169)
Strax bortanför busshållplatsen passerar gång- och cykelbanan över vägen. (Bild-ID: e4-0170)
På den gamla vägsträckningen är beläggningen uppkörd och en grusväg återstår. (Bild-ID: e4-0171)
Den nya vägen gör en mjuk högersväng bort från den gamla sträckningen mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0172)
Vy från den nya vägen strax norr om Fullerö söderut i vägens riktning (mot Fullerö). (Bild-ID: e4-0173)
Den nya vägsträckningen går genom en skärning på väg ner mot trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0174)

14 februari 2003

Datumsida | Upp
Vy från cykelbanan vid nuvarande LV290 i Fullerö. Här kommer vägen senare att svänga av åt höger (i den upphuggna gatan i bild) för att ansluta till den nya motorvägen i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0016)