Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Trafikplats Björklinge

Trafikplats Björklinge är anslutning för trafik till/från framförallt Björklinge, men även delvis till och från Vattholma.

Datum: 10 mars 2007, 18 november 2006, 3 augusti 2006, 8 juni 2004, 9 maj 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0684)
(Bild-ID: e4-0685)
(Bild-ID: e4-0686)
(Bild-ID: e4-0687)
(Bild-ID: e4-0688)
(Bild-ID: e4-0689)
(Bild-ID: e4-0690)
(Bild-ID: e4-0691)
(Bild-ID: e4-0692)
(Bild-ID: e4-0693)
(Bild-ID: e4-0694)

18 november 2006

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0625)
(Bild-ID: e4-0626)
(Bild-ID: e4-0627)
(Bild-ID: e4-0628)
(Bild-ID: e4-0629)
(Bild-ID: e4-0630)
(Bild-ID: e4-0631)
(Bild-ID: e4-0632)

3 augusti 2006

Datumsida | Upp
Broarna i trafikplats Björklinge sedda österifrån längs vägen mellan Björklinge och Vattholma. (Bild-ID: e4-0435)
Av- och påfart på östra sidan motorvägen vid trafikplats Björklinge. Till vänster avfart för trafiken söderifrån och till höger påfart för trafik norrut på motorvägen. (Bild-ID: e4-0436)

8 juni 2004

Datumsida | Upp
Gjutning av bron för södergående trafik i trafikplats Björklinge. Bropelarna för den andra bron är redan färdiggjutna. Bilden från den 9 maj 2003 visar ungefär den plats där broarna nu byggs. (Bild-ID: e4-0082)
Som föregående bild. (Bild-ID: e4-0083)

9 maj 2003

Datumsida | Upp
Bild från platsen för blivande trafikplats Björklinge längs väg 700 mellan Vattholma och Björklinge. Bilden är tagen norrut. (Bild-ID: e4-0019)