Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

3 augusti 2006

Ett besök vid byggena vid Björklinge och Läby en solig sommareftermiddag.

Platser: Trafikplats Björklinge, Örbyhusvägen vid Läby

Trafikplats Björklinge

Platssida | Upp
Broarna i trafikplats Björklinge sedda österifrån längs vägen mellan Björklinge och Vattholma. (Bild-ID: 55-0435)
Av- och påfart på östra sidan motorvägen vid trafikplats Björklinge. Till vänster avfart för trafiken söderifrån och till höger påfart för trafik norrut på motorvägen. (Bild-ID: 55-0436)

Örbyhusvägen vid Läby

Platssida | Upp
Den nya bron för Örbyhusvägen över motorvägen sedd från sydost. (Bild-ID: 55-0437)
Arbetsfordon på norra sidan av den nya bron. (Bild-ID: 55-0438)
Den nya vron sedd från nordost. I förgrunden den gamla vägsträckningen. (Bild-ID: 55-0439)
Den gamla vägen håller på att grävas upp och återställas till åkermark. (Bild-ID: 55-0440)
Motorvägssträckningen norrut. (Bild-ID: 55-0441)
Den nya bron sedd från nordost. (Bild-ID: 55-0442)