Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Örbyhusvägen vid Läby

Vid Läby byggs ingen trafikplats, men vägen mot Vendel och Örbyhus byggs på bro över motorvägen.

Datum: 3 augusti 2006, 17 augusti 2005

3 augusti 2006

Datumsida | Upp
Den nya bron för Örbyhusvägen över motorvägen sedd från sydost. (Bild-ID: e4-0437)
Arbetsfordon på norra sidan av den nya bron. (Bild-ID: e4-0438)
Den nya vron sedd från nordost. I förgrunden den gamla vägsträckningen. (Bild-ID: e4-0439)
Den gamla vägen håller på att grävas upp och återställas till åkermark. (Bild-ID: e4-0440)
Motorvägssträckningen norrut. (Bild-ID: e4-0441)
Den nya bron sedd från nordost. (Bild-ID: e4-0442)

17 augusti 2005

Datumsida | Upp
En ny bro för Örbyhusvägen över den nya motorvägen håller på att byggas strax utanför Läby. (Bild-ID: e4-0249)
Gjutformar för bropelare har börjat byggas. I bakgrunden syns förstärknigar för vägbanken som skall ansluta till bron i form av pålning. (Bild-ID: e4-0250)
Mycket jord- och stenmassor finns det kring ett vägbygge. Detta skall kanske användas vid byggnation av vägbankar. (Bild-ID: e4-0251)
Virke lastas av strax norr om Örbyhusvägen i motorvägens sträckning. (Bild-ID: e4-0252)
Motorvägens fortsatta sträckning norrut från Läby. I förgrunden syns en damm för att ta hand om vägdagvatten. (Bild-ID: e4-0253)