Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

17 augusti 2005

På genomresa dokumenterades brobyggena strax öster om Läby längs vägen mot Vendel. Ännu har dessa byggen inte kommit så långt.

Platser: Örbyhusvägen vid Läby

Örbyhusvägen vid Läby

Platssida | Upp
En ny bro för Örbyhusvägen över den nya motorvägen håller på att byggas strax utanför Läby. (Bild-ID: 55-0249)
Gjutformar för bropelare har börjat byggas. I bakgrunden syns förstärknigar för vägbanken som skall ansluta till bron i form av pålning. (Bild-ID: 55-0250)
Mycket jord- och stenmassor finns det kring ett vägbygge. Detta skall kanske användas vid byggnation av vägbankar. (Bild-ID: 55-0251)
Virke lastas av strax norr om Örbyhusvägen i motorvägens sträckning. (Bild-ID: 55-0252)
Motorvägens fortsatta sträckning norrut från Läby. I förgrunden syns en damm för att ta hand om vägdagvatten. (Bild-ID: 55-0253)