Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Trafikplats Fullerö

Trafikplats Fullerö ansluter Lv290 och Storvreta till den nya motorvägen strax norr om Fullerö.

Datum: 10 mars 2007, 8 juni 2005, 31 oktober 2003

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0668)
(Bild-ID: e4-0669)
(Bild-ID: e4-0670)
(Bild-ID: e4-0671)
(Bild-ID: e4-0672)
(Bild-ID: e4-0698)
(Bild-ID: e4-0699)

8 juni 2005

Datumsida | Upp
Infarten till trafikplats Fullerö från Fulleröhållet. (Bild-ID: e4-0175)
Ännu inte färdigställda av- och påfartsramper på den västra sidan av trafikplats Fullerö. Trafiken har släppts på på Lv290 genom trafikplatsen, men ännu är det ingen trafikplats i egentlig mening. (Bild-ID: e4-0176)
Blivande anslutning av av- och påfartsramperna på västra sidan av trafikplatsen till Lv290. (Bild-ID: e4-0177)
Mindre markarbeten pågår under de färdigställda broarna i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0178)
Vy västerut från trafikplats Fullerö, där vägen från Fullerö ansluter. Ungefär samma vy som på bilden från 31 oktober 2003. (Bild-ID: e4-0179)
Gång- och cykelbanans passage av avfartsrampen söderifrån sker planskilt, här sett från en plats under trafikplatsens östra bro. (Bild-ID: e4-0180)
Gång- och cykelbanans planskildhet. (Bild-ID: e4-0181)
Konstnärligt arbete har lagts ner då gång- och cykeltunneln har gjutits. (Bild-ID: e4-0182)
Gång- och cykelbanan österifrån. Avfartsrampen söderifrån kommer att gå över gång- och cykeltunneln, medan motorvägen passerar bakom jordallen med den gula containern och över broarna till höger. (Bild-ID: e4-0183)
Stora ännu obevuxna jordytor på östra sidan va trafikplats Fullerö. I "gropen" bakom gatlyktorna skall påfartsrampen norrut byggas. (Bild-ID: e4-0184)
Vy åt sydväst från gång- och cykelbanan på trafikplatsens östra sida. (Bild-ID: e4-0185)
Lv290 mot fullerö, sedd under broarna på trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0186)
Anslutningen av Lv290 österut från trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0187)

31 oktober 2003

Datumsida | Upp
Bergkross strax söder om trafikplats Fullerö. Berget krossas och används till fyllningsmassor. (Bild-ID: e4-0049)
Bron för södergående körfält byggs i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: e4-0050)
Vy västerut från mitten av trafikplats Fullerö. Den nya delen av väg 290 från Fullerö och Uppsala ansluter här till trafikplatsen. (Bild-ID: e4-0051)
Den nya sträckningen av väg 290 ut från trafikplats Fullerö mot Storvreta. (Bild-ID: e4-0052)
Brofästen för bron för norrgående trafik i trafikplats Fullerö. Vy norrut. (Bild-ID: e4-0053)
Samma som föregående bild fast sett från annat håll. Byggställningar för att gjuta bron håller på att byggas. (Bild-ID: e4-0054)